Наукові гуртки

У 2020-2021 навчальному році на Факультеті функціонують такі наукові гуртки:

№ з/п

Кафедра

Назва гуртка

Керівник гуртка

1

Державно-правових дисциплін

Науковий гурток з теорії права і держави

к.ю.н., доц. Жук Н.А.

2

Державно-правових дисциплін

Науковий гурток з історії держави і права

к.ю.н., с.н.с. Воронова І.В.

3

Конституційного і муніципального права

Науковий гурток з конституційного і муніципального права

к.ю.н., доц. Градова Ю.В.

4

Цивільно-правових дисциплін

Школа приватного права

к.ю.н. Волощенко О.М.,

к.ю.н. Цибань А.А.

5

Кримінально-правових дисциплін

Науковий гурток з кримінально-правових дисциплін

к.ю.н. Терещук С.С.

6

Міжнародного і європейського права

Науковий гурток з міжнародного права

Шевченко А.В.

Основною метою наукових гуртків є сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів; формування у студентів інтересу до наукових досліджень; розвиток творчого, критичного мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.