Наукове життя

Дата

Текст повідомлення

5 серпня 2019 року

Європейська Комісія ЄС відібрала грантову заявку, ‘EuropeanStandardsofLocalSelf-GovernmentandEURegionalPolicy’/ «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС», підготовлену кафедрою конституційного і муніципального права, для фінансування за програмою Модуль Жана Моне.

29 жовтня 2019 року

Шановні колеги!

21 листопада 2019 року у місті Одесі кафедра конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» проводитиме Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Децентралізація публічної влади: національний та зарубіжний досвід».

Тематичні напрями конференції:
- децентралізація публічної влади: теорія та практика;
- актуальні питання муніципальної реформи в Україні;
- права людини та місцеве самоврядування;
- актуальні проблеми адміністративної реформи в Україні;
- застосування зарубіжного досвіду та європейських стандартів при проведенні
конституційної, адміністративної і муніципальної реформ в Україні;
- інші актуальні питання конституційного, муніципального, адміністративного,
фінансового права.

Форма проведення: заочна.

Кінцевий строк подання матеріалів: 19 листопада 2019 року.
Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу організаторів:
- заявку,
- тези доповіді,
- копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Усі учасники обов’язково забезпечуються збірником матеріалів конференції та сертифікатом.

Детальна інформація про конференцію міститься у додатку до цього листа.

Контакти організаційного комітету:Кафедра конституційного права
Національного університету «Одеська юридична академія»
E-mail: decentralization@nuoua.od.uaТелефон: +38 066 821 82 28

1 листопада 2019 року

Між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Виконавчим агенством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії ЄС підписано Грантову Угоду щодо реалізації кафедрою конституційного і муніципального права юридичного факультету проекту Модуль Жан Моне 611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE ‘EuropeanStandardsofLocalSelf-GovernmentandEURegionalPolicy’/ «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС».

8 листопада 2019 року

Шановні науковці України!

Вищий навчальний заклад Словацької Республіки «Пан’європейський університет» запрошує Вас до співробітництва в рамках наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights».
Visegrad Journal on Human Rights – перше міжнародне правове видання, яке є міждисциплінарною ареною для громадського обговорення та наукового аналізу в галузі прав людини як в рамках країн Вишеградської групи, так і інших європейських країн.

Умови публікації в журналі

Редакційна колегія запрошує науковців опублікувати свої статті в журналі, на сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми у сфері забезпечення реалізації й захисту прав і свобод людини.
Стаття може бути опублікована на одній із 13 мов: англійською, словацькою, українською, російською, чеською, польською, угорською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, білоруською, казахською.
Останній термін подання матеріалів до № 6 – 20 грудня 2019 року.
Авторські примірники будуть відправлені 14 лютого 2020 року на поштові адреси, зазначені в інформації про автора.

Більш детальну інформацію про видання, матеріали, які необхідно надіслати до редакції, а також вимоги до публікації можливо переглянути на офіційному сайті журналу або в інформаційному буклеті.

20 листопада 2020 року

Уважаемые коллеги!

Объявляется набор научных статей в первый номер журнала (январь 2020 г.).

Для опубликования в журнале «Legea si Viata» № 1 за 2020 год необходимо отправить Вашу статью до 10 декабря 2019 года.

Критерии для публикации в журнале содержатся в прикрепленном к письму файле, а также на сайте журнала «Legea si Viata».

Издание аккредитовано Высшим советом по науке и технологическому развитию Академии наук Республики Молдова (Решение № 61 от 30.04.09, № 146 от 27.06.13, № 169 от 21.12.17).

Научная статья, опубликованная в журнале «Закон и жизнь», считается публикацией в профессиональном издании зарубежного государства согласно п. 2.1 Приказа Министерства образования и науки Украины «Об опубликовании результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» № 1112 от 17 октября 2012 г.

С уважением, представительство
международного научно-практического
правового журнала «Legea si Viata» в Украине

Наш адрес: ул. Сегедская, 18, оф. 432, г. Одесса, Украина, 65009
Электронная почта: inbox@legeasiviata.in.ua
Официальные сайты: www.legeasiviata.in.ua, www.legeazakon.md
Телефон: +38 066 581 68 59

5 грудня 2019 року

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас і Ваших студентів взяти участь в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science 2020» за напрямом "Інформаційні технології, автоматизація і робототехніка". Метою конкурсу є розширення міжнародних зв'язків, залучення студентів до участі в наукових програмах, проектних, конструкторських та інших формах науково-дослідної діяльності. Участь в конкурсі безкоштовна. Конкурс проводиться Одеською національною академією харчових технологій (ОНАХТ, Україна) за погодженням з Українським Міністерством освіти і науки.

Конкурс проводиться у третій раз, його географія, незважаючи на назву, досить велика, в минулому році в ньому взяли участь 186 студентських робіт з Польщі, України, Казахстану, Грузії, Болгарії, Молдови, Білорусії, Китаю, Румунії, Чехії, Греції, Туреччини , Литви, Угорщини, США. Призові місця зайняли 47 робіт з різних напрямків.

Запрошуємо Ваш виш і Ваших студентів спробувати свої сили в цей престижної технічної першості в області інформаційних технологій, автоматизації та робототехніки.

Всі матеріали, що прийшли і будуть прорецензовані за напрямом "Інформаційні технології, автоматизація и робототехніка", будуть видані в збірнику, що вийде в ОНАХТ, роботи-переможці будуть опубліковані в збірнику, який буде видано видавництвом «ОЛДІ-ПЛЮС» - електронна копія висилається переможцям на дисках, кращі роботи по IKT будуть видані в журналі Central European Researchers Journal (Словаччина) - безкоштовно. Всі учасники та керівники проектів отримають сертифікати, переможці - дипломи та призи.

Надсилаємо офіційне запрошення, додаткові відомості - на офіційному сайті конкурсу http://isc.onaft.edu.ua, вимоги до учасників і робіт - http://isc.onaft.edu.ua/vimogi. Мовами конкурсу є англійська та українська, роботи подаються англійською мовою.

Відео на TV про Black Sea Science 2019 минулого конкурсу:

https://www.youtube.com/watch?v=SfWjMZqlt9g&t=5s, https://www.youtube.com/watch?v=ehy3NBIz4-4, https://www.youtube.com/watch?v= W2e4gKhEMPk & t = 6s.

Фотогалерея

http://isc.onaft.edu.ua/2019-3

Відгуки

http://isc.onaft.edu.ua/reviews

Для участь в конкурсі необхідно заздалегідь зареєструватися на https://pk.onaft.edu.ua/iscregister/index.php і до 01.02.2020 надіслати в електронному вигляді на адресу autoblacksea@gmail.com конкурсну роботу англійською мовою та відомості про авторів.

При виникненні питань прохання зв'язуватися з оргкомітетом по електронній пошті autoblacksea@gmail.com.

З повагою, директор навчально-наукового інституту Комп'ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0" ОНАХТ Сергій Котлик.

1 лютого 2020 року

У межах наукового співробітництва в правовій сфері Ужгородського національного університету, Центру українсько-європейського наукового співробітництва та Університету Мішкольця (м. Мішкольц, Угорщина), у вчених двох країн виникла ідея видати колективну монографію на тему “Сучасні наукові дослідження: прогрес законодавства України та досвід Європейського Союзу”.

Редакційна колегія монографії:
Dr. habil Csilla Csak, PhD – Law Faculty, University of Miskolc, Dean.
Dr. Timea Barzo – Law Faculty, University of Miskolc.
Prof. JUDr Dmitro Bielov, DrSc – Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation, Director.
Prof. JUDr. Yaroslav Lazur, DrSc – Law Faculty, Uzhhorod National University, Dean.
Prof. JUDr Sibilla Buletsa, DrSc – Law Faculty, Uzhhorod National University.

Орієнтовна тематика монографії:
- Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
- Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
- Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
- Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність;
- Філософія права;
- Господарське право, господарсько-процесуальне право;
- Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
- Трудове право; право соціального забезпечення;
- Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
- Конституційне право; муніципальне право.

Порядок реєстрації:
Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 28 лютого:
1. заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
2. надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua:
- наукову статтю для публікації;
- копію квитанції про оплату (після надання реквізитів).
Тема листа: колективна монографія Мішкольц.
Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України.

10 лютого 2020 року

Кафедра конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна спільно з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України запрошує вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС», яка проводиться 24 квітня 2020 року у м. Харкові в рамках реалізації проекту Модуль Жана Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» за фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та культури Європейської Комісії ЄС.

11 березня 2020 року

На юридичному факультеті відбулася презентація Проєкту ЄС Еразмус+ Модуль Жан Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»/‘EuropeanStandardsofLocalSelfGovernmentandEURegionalPolicy’ №611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE (Грантова Угода № –2019-1872/001-001). В презентації прийняли участь деканеса юридичного факультету, професор Тетяна Кагановська, професор Віталій Серьогін, доцент Марк Воронов, викладачі, студенти, аспіранти факультету.

9 квітня 2020 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ

НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

№ 37, 2020, КАТЕГОРІЯ «Б»

СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 15.04.2020 р.

Електронна версія журналу – 15.05. 2020

Друкована версія журналу – 01.06 2020

Електронна адреса журналу - pd-onu@mail.ua

Сайт наукового журналу – pd.onu.edu.ua

Відповідно до наказу МОН України № 409 від 17.03.2020 р.

науковий журнал «Правова держава» входить до

Переліку наукових фахових видань України

(юридичні науки) КАТЕГОРІЯ «Б»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku

Індексація наукометричними базами даних:

IndexCopernicus

Індексація іншими базами даних:

GoogleScholar

Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky

Scientific Periodicals of Ukraine

Ulrich's Periodicals Directory

WorldCat

Citefactor

15 травня 2020 року

До уваги авторів науково-практичного
фахового журналу категорії Б «Юридичний вісник»!

Редакція науково-практичного фахового журналу «Юридичний вісник» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників тачитачів, що цікавляться проблематикою журналу.

На підставі Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) журнал «Юридичний вісник» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) у галузі юридичних наук (спеціальності 081 «Право», 293 «Міжнародне право»).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Статті у № 2/2020 приймаються до 5 червня 2020 року.

На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного права, конституційного права, міжнародного права, права Європейського Союзу, цивільного права і процесу, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального та кримінально-процесуального права та інших галузей права.

Подаються матеріали з аналізу судової практики Європейського суду з прав людини та інших міжнародних установ.

Поштова розсилка друкованих примірників журналу відбудеться після 10 серпня 2020 року.

Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття містяться в прикріпленому файлі до цього листа та на офіційному сайті науково-практичного фахового журналу «Юридичний вісник».

З повагою - редакція науково-практичного
фахового журналу «Юридичний вісник»
Редакційно-видавничий відділ НДЧ
Національного університету «Одеська юридична академія»
вул. Академічна 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 066 821 82 28
Електронна адреса: www.yurvisnyk.in.ua
Електронна пошта: yv@yurvisnyk.in.ua

21 травня 2020 року

Шановні колеги-науковці!

Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки» № 2 (2020 р.).

На підставі Наказу Міністерста освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право»).

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (студентів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Для успішної публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати до 12 червня 2020 року на електронну адресу редакції editor@law.journalsofznu.zp.ua такі матеріали:
наукову статтю;
• інформаційну довідку про автора(заповнюється онлайн);
• відскановане підтвердження сплати коштів на покриття витрат з публікації статті.

Детальна інформація про умови публікації міститься в інформаційному повідомленні, що є додатком до цього листа, а також на сайті журналу.

___
З повагою - редакція журналу
«Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки»

Юридичний факультет Запорізького національного університету
пр. Соборний, б. 74, к. 101, м. Запоріжжя, Україна, 69063
Телефон: +38 066 53 57 687
Електронна пошта: editor@law.journalsofznu.zp.ua
Офіційний сайт: law.journalsofznu.zp.ua

15 червня 2020 року

Запрошуємо Вас прийняти участь у XLVІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «СВІТ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ»,

м. Запоріжжя, 15 червня

та
V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «SCIENCE — THE FUTURE OF THE WORLD», Чехія, Прага,
23 - 24 червня (Збірнику буде присвоєний міжнародний стандартний книжковий номер з вихідними даними видавництва Чехії)

Термін подання матеріалів:
до 15 червня 2020 року включно (вартість участі — 140 грн., сертифікат — БЕЗКОШТОВНО). Електронний сертифікат надається одразу після оплати.

Деталі на сайті el-conf.com.ua/поточні-конференції/

4 вересня 2020 року

Конференція з юридичних наук (м. Дніпро, 2–3 жовтня)

Громадська організація «Правовий світ»пропонує розглянути можливість участі в міжнародній науково-практичній конференції«Людина і закон: публічно-правовий вимір»(2–3 жовтня 2020 р., місто Дніпро).
Учасникам необхідно до 29 вересня 2020 р. (включно) заповнитиonline-заявкудля участі на офіційному сайті громадської організації«Правовий світ»у розділі «Анонси заходів» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресуlegalworld.in.ua@gmail.com
Організаційний внесок з учасника конференції складає 180 грн.У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся за телефоном: (068) 344-84-82.

4 вересня 2020 року

Міжнародна науково-практична конференція з права (25–26 вересня)

Запорізька міська громадська організація «Істина» запрошує Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн», яка відбудеться 25–26 вересня 2020 року у місті Запоріжжі.
Кінцевий термін подання тез доповідей: 22 вересня 2020 року (включно).
До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці юридичних факультетів ВНЗ та юридичних ВНЗ, а також практикуючі юристи з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями в сфері права.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:
1. Історія та теорія держави та права, філософія права;
2. Конституційне право, міжнародне публічне право;
3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право;
4. Господарське право та процес;
5. Трудове право, право соціального забезпечення;
6. Екологічне, земельне, аграрне право;
7. Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія;
9. Кримінальний процес, криміналістика.

Усі учасники забезпечуються збірником тез конференції.

Детальну інформацію про конференцію Ви можете знайти в додатку до цього листа, а також на сайті організації.

7 жовтня 2020 року

Публікація наукових матеріалів в журналі категорії "Б"

Редакція фахового наукового видання "Юридичний бюлетень" запрошує до співробітництва докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають або здобувають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Співзасновники: Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області, Асоціація нотаріусів Херсонської області, Одеський державний університет внутрішніх справ.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 р. № 627 (додаток 2) «Юридичний бюлетень» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії "Б" у галузі юридичних наук.

Матеріали, що публікуються в науковому виданні, належать до галузі юридичних наук (081 "Право", 293 "Міжнародне право") та за наступними рубриками:
- загальнотеоретичні проблеми держави та права;
- питання цивільного, господарського та трудового права;
- адміністративне право та адміністративна діяльність;
- проблеми кримінального права та кримінології;
- кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність;
- юридична психологія та юридична освіта.

Для публікації статті у №15, 2020 необхідно до 30 жовтня 2020 р. (включно) надіслати електронною поштою до редакції editor@lawbulletin.oduvs.od.ua такі матеріали:
1) заповнити електронну довідку про автора;
2) статтю (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску);
3) відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.
Всі назви файлів повинні відповідати прізвищу автора (першого співавтора).

Авторські примірники журналу будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом 28 грудня 2020 р.

9 жовтня 2020 року

Розпочато прийом статей до наукового фахового видання

Розпочато набір наукових статей до № 1-2, 2020 фахового наукового журналу «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право».
Набір триває включно до 30 жовтня 2020 року.
Для опублікування у № 1-2, 2020 необхідно до 30 жовтня включно заповнити електронну довідку про автора та надіслати на електронну пошту редакції publish@socio-journal.kpi.kiev.ua статтю, оформлену згідно вимог.
Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті. Лише після успішного проходження рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.
Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей складає 600 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 40 грн. за кожну додаткову сторінку статті.

15 жовтня 2020

Шановні колеги!
Науково-практичний господарсько-правовий журнал категорії «Б»
запрошує всіх науковців України до співпраці!

Журнал «Підприємництво, господарство і право» (категорія «Б») видається щомісячно з 1 січня 1996 року. На сьогодні він є єдиним виданням в Україні з 20-річною історією, спеціально присвяченим створенню саме наукового підґрунтя підприємницької та іншої господарської діяльності, а також її розвитку.
[img border="0" width="172" height="240" src="file:///C:/Users/Nauka/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" align="right" hspace="10" vspace="10" alt="обложка журнала" v:shapes="Рисунок_x0020_1">відзначено дипломами Спілки юристів України як один із переможців Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання в номінаціях «Періодичні юридичні видання» та «Краще поліграфічне видання».

Співзасновниками журналу є Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака, співробітники якого нині здійснюють внутрішнє рецензування наукових статей, отриманих редакцією, та ТОВ «Гарантія». Юридичним партнером журналу є адвокатське об’єднання «Gestors», партнери якого здійснюють зовнішнє експертне рецензування статей авторів видання.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 (Додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

Для розгляду питання про публікацію статті у № 11/2020 Вам необхідно до 5 листопада 2020 року:
- заповнити онлайн-анкету учасника на сайті журналу
- надіслати статтю на електронну пошту info@pgp-journal.kiev.ua
- надіслати відскановану квитанцію про оплату внеску за публікацію (реквізити будуть надіслані після отримання та рецензування матеріалів).

7 грудня 2020 року

Кафедрою конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України був проведений Всеукраїнський круглий стіл «Муніципальна реформа в Україні: проблеми і перспективи», який присвячений Дню місцевого самоврядування, у рамках реалізації проекту Модуль Жан Моне 611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE ‘EuropeanStandardsofLocalSelf-GovernmentandEURegionalPolicy’/ «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» за фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та культури Європейської Комісії ЄС.

10 грудня 2020 року

Відбулося онлайн-засідання міжкафедрального наукового семінару кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету Каразінського університету та кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ, приурочене до Міжнародного дня прав людини. Засідання відкрила завідувач кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Тетяна Сироїд, яка привітала усіх присутніх з Днем прав людини та виголосила доповідь «Правове регулювання права на здоров’я в межах Ради Європи».

22 лютого 2021 року

Кафедра конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України запрошує взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України», що відбудеться 23 квітня 2021 року у м. Харкові в рамках реалізації проекту Модуль Жана Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» за фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та культури Європейської Комісії ЄС.

До участі в конференції запрошуються вчені, практичні працівники, представники органів публічної влади, громадських організацій, а також докторанти, аспіранти, студенти та інші здобувачі вищої освіти.

Конференція має на меті розгорнути всебічну наукову дискусію щодо сучасного стану, проблем і перспектив муніципальної реформи в Україні, а також щодо регіоналізації як однієї з перспективних моделей децентралізації публічної влади в межах європейської інтеграції України.

Роботу конференції планується організувати за такими секціями:

1. Регіоналізація в європейському політико-правовому дискурсі: «старий» і «новий» регіоналізм.

2. Конституційно-правові засади регіоналізації.

3. Регіоналізація як форма децентралізації: досвід країн ЄС.

4. Регіоналізація як перспективний напрямок децентралізації в Україні.

5. Проблеми перерозподілу владних повноважень та їх матеріально-фінансового забезпечення в межах регіоналізації.

6. Вплив регіоналізації на систему міжнародного та національного права: галузеві аспекти.

Конференцію буде проведено дистанційно, на платформі Google-meet 23 квітня 2021 р., початок о 15.00.

За підсумками конференції планується видання збірника матеріалів.

26 березня 2021 р.

У рамках циклу щомісячних наукових заходів під патронатом Міжнародної асоціації істориків права спільно з Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України та юридичним факультетом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна було проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Історичний досвід у правотворчості та державному будівництві». Під час конференції, у роботі якої взяло участь понад 20 вчених з провідних наукових центрів, у тому числі 14 докторів юридичних наук, відбулося 17 планових та 1 позаплановий виступ.

19 квітня 2021 року

23 квітня 2021 року о 13:30 на юридичному факультеті відбудеться захист дисертації аспіранта кафедри міжнародного і європейського права Хаврата Максима Сергійовича на тему: "Правові основи поліцейського співробітництва держав-членів Європейського Союзу" (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права Сироїд Тетяна Леонідівна) на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 293 – Міжнародне право з галузі знань 29 – Міжнародні відносини у разовій спеціалізованій вченій раді Д 64.051.011, утвореної відповідно до Порядку проведення експерименту про присудження ступеня.

Посилання на Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83319213301

Ідентифікатор конференції: 833 1921 3301

23 квітня 2021 року

23 квітня 2021 року в межах реалізації проєкту Модуля Жана МонеErasmus+ ProgrammeoftheEuropeanUnion«Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»(номер проєкту 611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) за фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та культури Європейської Комісії ЄС на юридичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна відбулася міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України». З огляду на запроваджений в Україні карантин конференція відбулася заочному форматі. У роботі конференції взяли участь понад 80 фахівців, у тому числі 17 докторів та 58 кандидатів наук з більш як 20 навчальних і наукових закладів України, а також посадові особи місцевого самоврядування, молоді науковці. Робота конференції здійснювалася за шістьма тематичними напрямами: «Регіоналізація в європейському політико-правовому дискурсі: «старий» і «новий» регіоналізм», «Конституційно-правові засади регіоналізації», «Регіоналізація як форма децентралізації: досвід країн ЄС», «Регіоналізація як перспективний напрямок децентралізації в Україні», «Проблеми перерозподілу владних повноважень та їх матеріально-фінансового забезпечення в межах регіоналізації», «Вплив регіоналізації на систему міжнародного та національного права: галузеві аспекти».

Учасники конференції висловили своє бачення регіоналізації в межах розпочатої в Україні реформи щодо децентралізації, обговорили її зміст та основні напрямки з урахуванням регіональної політики ЄС та досвіду держав-членів цього інтеграційного утворення. Матеріали конференції буде опубліковано у збірнику тез та оприлюднено в репозитарії ХНУ імені В.Н. Каразіна.

23 квітня 2021 року

23 квітня 2021 рокуна юридичному факультеті відбувся захист дисертації аспіранта кафедри міжнародного і європейського праваХаврата Максима Сергійовичана тему: "Правові основи поліцейського співробітництва держав-членів Європейського Союзу" на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 293 – Міжнародне право з галузі знань 29 – Міжнародні відносини у разовій спеціалізованій вченій раді Д 64.051.011, утвореної відповідно до Порядку проведення експерименту про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 р. Вітаємо дисертанта і наукового керівника -Сироїд Тетяну Леонідівну, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету!

27 травня 2021 року

Команда юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна у складі студентки групи ЮП-12 Василенко Софії та студентки групи ЮП-52 Турченко Марії під керівництвом професора В.О. Серьогіна здобула перемогу на VІІ Міжнародному студентському саміті «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів», що проходив 25-26 травня 2021 року. Співорганізаторами заходу виступили Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників». У 2021 році серед поданих на конкурс наукових проєктів із провідних закладів вищої освіти України та зарубіжних країн було відібрано 19 кращих, у тому числі з України, Казахстану та Німеччини. Тим більш вагомою є перемога нашої команди. Поздоровляємо наших переможців і бажаємо їм натхнення та нових творчих успіхів!

5 червня 202 року

Публікація у зарубіжному науковому журналі

Для публікації статті в журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 2(38), 2021 необхідно до 25 червня 2021 року (включно) надіслати на електронну пошту редакції kelm@cuesc.org.ua наступні матеріали:

· статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;

· заповнити заявку про автора за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/1fs69PUnDxmhKFwjmcexumYOg8zWqC3vqKwAq_uSplDw/viewform?edit_requested=true;

· квитанцію про сплату.

Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті. Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 3-4 днів з дня отримання редакцією матеріалів. Розсилка друкованих примірників журналу відбудеться 27 серпня 2021 року.

11 червня 2021 року

ЗАПРОШЕННЯ

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ТИЖДЕНЬ 2021

Шановні учасники, шановні колеги!

Публікуємо інформацію щодо ряду науково-практичних онлайн заходів в рамках Конституційного тижня, організаторами яких є: Конституційний Суд України, Національна академія правових наук України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

14 червня 2021 року – понеділок

Науково-практична онлайн-конференція „Конституційні цінності в офіційній та академічній конституційних доктринах“ (м. Київ – м. Харків).

10:30 – технічні налаштування

11:00-15:00 (online) – науково-практична конференція

Унікальний лінк для приєднання до заходу: https://osce-org.zoom.us/j/92442068587

Ідентифікатор заходу: 924 4206 8587

Пароль тренінгу: 11111111

16 червня 2021 року – середа

Науково-практична онлайн-конференція Роль органів конституційного судочинства в механізмі захисту прав людини“ (м. Київ – м. Одеса).

10:30 – технічні налаштування

11:00-15:00 (online) – науково-практична конференція

Унікальний лінк для приєднання до заходу: https://osce-org.zoom.us/j/96183213212

Ідентифікатор заходу: 961 8321 3212

Пароль тренінгу: 11111111

18 червня 2021 року – п’ятниця

Науково-практична онлайн-конференція Принцип поділу влади та його гарантування органами конституційного судочинства(м. Київ – м. Львів).

10:30 – технічні налаштування

11:00-15:00 (online) – науково-практична конференція

Унікальний лінк для приєднання до заходу: https://osce-org.zoom.us/j/96035091410

Ідентифікатор заходу: 960 3509 1410

Пароль тренінгу: 11111111

24 червня 2021 року – четвер

Міжнародна науково-практична конференція Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму“ (м. Київ).

Організатори конференції: Конституційний Суд України, Європейська Комісія „За демократію через право“, Національна академія правових наук України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Німецького фонду міжнародного правового співробітництва

09:30 – технічні налаштування

10:00-17:00 (online) – науково-практична конференція

Унікальний лінк для приєднання до заходу: https://osce-org.zoom.us/j/97190337770

Ідентифікатор заходу: 971 9033 7770

Пароль тренінгу: 11111111

Всі заходи транслюватимуться (online) наживо!!!

Перегляд трансляції через офіційний ресурс Конституційного Суду України ccu.gov.ua

За таким посиланням https://www.youtube.com/channel/UC5qxn9-9rPGq7tSK-eeqQ8Q

14 червня 2021 року

Громадська організація «Правовий світ» пропонує Вам розглянути можливість участі в міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової системи України» (2–3 липня 2021 р., місто Дніпро).
Учасникам необхідно до 29 червня 2021 р. (включно) заповнити online-заявку для участі на офіційному сайті громадської організації «Правовий світ» у розділі «Анонси заходів» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді на електронну адресу legalworld.in.ua@gmail.com
Після отримання реквізитів необхідно надіслати електронну копію сплати організаційного внеску (скановану або сфотографовану) на електронну адресу оргкомітету.
Організаційний внесок з учасника конференції складає 200 грн.

У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся за телефоном: (068) 344-84-82.

3 серпня 2021 року

Колективна монографія

Правові, соціально-економічні та суспільно-політичні трансформаційні процеси: загрози та можливості розвитку у період світової пандемії

«Правові, соціально-економічні та суспільно-політичні трансформаційні процеси: загрози та можливості розвитку у період світової пандемії» - це рецензована колективна монографія з відкритим доступом на основі ліцензії CC-BY 4.0 (International), яка буде схвалена до друку Вченою радою Львівського університету бізнесу та права і опублікована у європейському видавництві.

Проблемне поле. До монографії приймаються матеріали з усіх напрямків, які мають стосунок до проблем трансформаційних процесів.

Перспективи:

−монографія буде видана у Видавництві Львівської політехніки з присвоєнням ISBN та ідентифікаторів DOI для кожного матеріалу; кожен розділ монографії буде проіндексований у базі OpenAIRE.

−наявність публікації у колективній монографії відповідає вимогам п. 6 та 11 Постанови КМУ від 06 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», п. 2.1 та 2.2 Наказу МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», п. 5.4 Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287, п. 6.7 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

−автори матимуть можливість отримати довіку про участь у темі НДДКР, яка зареєстрована в УкрІНТЕІ.

Дати: прийом матеріалів до 15 жовтня 2021; розсилка електронного макету монографії 25 жовтня 2021; розсилка друкованих примірників – після 05 листопада 2021.

Оплата: Здійснюється тільки після остаточно прийняття до друку. Вартість публікації становить (тільки електронна версія): до 3 авторів (8-12 сторінок) – 800 грн.; до 7 авторів (10-20 сторінок) – 1400 грн. євро. Кожна додаткова сторінка – 60 грн.. Друкований примірник – 200 грн. Довідка про участь у темі НДДКР – 250 грн.

Тип видання: друковане.

Мова публікації: українська, німецька, англійська, польська.

Країна публікації: Україна

Вимоги для публікації:

1. Матеріал відповідає проблематиці монографії, містить елементи наукової новизни та практичні рекомендації, не містить плагіату.

2. Обсяг матеріалу: до трьох авторів – 8-12 сторінок; до семи авторів – 10-20 сторінок.

3. Матеріал виконаний згідно шаблону, у т.ч. містить повні дані про авторів (ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, відділ, місце праці, адреса місця праці, e-mail, ORCID), анотацію, вступ, результати, висновки, рекомендації, список використаних джерел (ДСТУ 8302:2015 або стиль АРА 7).

Технічні вимоги: формат А4, поля 2 см, відступ 1 см, інтервал 1, шрифт Times New Roman 12 пт, рисунки, таблиці, формули не виходять за межі полів.

4. Матеріал і підтвердження оплати надіслані на адресу редактора editor@gprosperity.org

5. У разі наявності зауважень з боку редактора чи рецензента, автор надсилає виправлений матеріал у встановлений термін.