Контакти

Виконуюча обов‘язки декана
Пахомова Ірина Анатоліївна
кандидат юридичних наук

427

705-24-99

Деканат денної форми навчання
Богданова Ніна Миколаївна
інспектор
law@karazin.ua

428а

707-53-81

Відділ деканату денної форми навчання по роботі з іноземними студентами
Меденцева Інна Валеріївна
Путятіна Еліна Валеріївна

інспектори навчального відділу

626

705-11-62

Деканат заочної форми навчання
Радівілова Вікторія Юріївна
інспектор навчального відділу

421

Помічник декана з виховної роботи
Олійник Ярослава Валеріївна
фахівець І категорії
ya.oliinyk@karazin.ua

4-34

Учений секретар ради факультету
Смульська Алла Василівнакандидат педагогічних наук, доцент

531

707-50-69

Голова профбюро
Путятіна Еліна Валеріївна

626

705-11-62

Кафедра державно-правових дисциплін
state_law@karazin.ua

426

705-08-93

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін
Житний Олександр Олександрович
доктор юридичних наук, професор

430

707-50-67

Кафедра кримінально-правових дисциплін
criminal_law@karazin.ua

432

707-54-85

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Устименко Олена Анатоліївна
кандидат юридичних наук

430

707-50-65

Кафедра цивільно-правових дисциплін
civil_law@karazin.ua

429а

707-50-65

Завідувач кафедри конституційного і муніципального права
Воронов Марк Миколайович
кандидат юридичних наук, доцент

433а

707-50-42

Кафедра
конституційного і муніципального права
cmi_law@karazin.ua

433

707-50-42

Завідувач кафедри міжнародного і європейського права
Сироїд Тетяна Леонідівна
доктор юридичних наук, професор

431a

707-53-87

Кафедра міжнародного і європейського права
Kmep@karazin.ua

433б

707-53-87

Редакція Вісника Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
Серія «Право»

Радівілова Вікторія Юріївна
lawbulletin@karazin.ua

421

707-50-69

Юридична клініка
Храмцов Олександр Миколайович,
доктор юридичних наук, професор
Графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця — 15:00–17:00

jurclinic@karazin.ua

145

707-50-81