Запобігання корупції

Шановні працівники і студенти юридичного факультету!

Як відомо, корупція є однією з найбільш складних проблем, з якими стикається сучасне вітчизняне суспільство; на сьогодні вона вийшла на рівень найсуттєвіших загроз національній безпеці України. Корупція проникла у всі сфери суспільного й державного життя; не є винятком, на жаль, і сфера вищої освіти. Так, за результатами соціологічного опитування, проведеного Management Systems International (MSI) у 2008 році, вища освіта належить до сфер із найвищим рівнем корупції (43,6%), поряд зі сферами охорони правопорядку (54,2%), охорони здоров’я (54%) та відправлення правосуддя (49%). Відповідно до Індексу сприйняття корупції Transparency International (шкала від найменш до найбільш корумпованих країн), у 2021 році Україна посідала 122-е місце серед 180 країн, тобто друге місце за корумпованістю в Європі.

За даних умов Каразінський університет як флагман вищої освіти і науки України не міг стояти осторонь загальнодержавних процесів запобігання і протидії корупції. У рамках відкритого конкурсу Міністерства освіти і науки України та Національного агентства з питань запобігання корупції за підтримки Програми USAID «Справедливість для всіх», у квітні 2023 року наш університет був відібраний до участі в реалізації пілотного проекту, спрямованого на підвищення інституційної спроможності закладів вищої юридичної освіти до мінімізації корупційних ризиків. Базою проведення даного пілотного проекту став юридичний факультет, а це означає, що наша правнича школа зацікавлена в розвитку власної інституційної спроможності до мінімізації корупційних ризиків.

На початку реалізації даного проекту серед працівників і студентів нашого факультету було проведено відповідне соціологічне опитування, з результатами якого Ви можете ознайомитись за цим посиланням. Результати даного опитування будуть використані для розробки системи заходів щодо попередження корупційних випадків та побудови більш прозорого та безпечного освітнього середовища. Каразінський університет має бути осередком нульової толерантності до будь-яких проявів корупції, а наш факультет ‒ стати зразком високої правової культури, професійного і юридично довершеного механізму усунення корупційних ризиків у межах академічної спільноти.

Інформаційним хабом у межах даного пілотного проекту буде офіційний сайт нашого факультету, на спеціальній сторінці якого зацікавлені особи зможуть знайти всю необхідну інформацію щодо запобігання корупції, у тому числі чинне законодавство і локальні нормативні акти, відповідні інформаційно-аналітичні матеріали, роз’яснення фахівців Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), контактні дані провідного професіонала (уповноваженого) університету з антикорупційної діяльності, канали зв’язку для оперативного реагування на виявлені прояви корупції тощо.

Керівництво юридичного факультету сподівається на свідоме ставлення до реалізації пілотного проекту та його активну підтримку з боку трудового колективу. Очікуємо конструктивних пропозицій щодо формування стійкого іміджу Каразінського університету як закладу, де немає місця будь-яким проявам корупції. Наприкінці жовтня 2023 року серед працівників і студентів юридичного факультету буде проведено ще одне соціологічне опитування, котре має продемонструвати міру ефективності проведених заходів щодо запобігання корупції та рівня інституційної спроможності нашого факультету до мінімізації корупційних ризиків. Сподіваємося на конструктивну співпрацю в межах нашого трудового колективу, аби пілотний проект надав нам додаткового імпульсу для самовдосконалення і зміцнення лідерських позицій в освітньо-науковій діяльності.

З повагою, декан юридичного факультету

Віталій СЕРЬОГІН