Наука

До найновіших наукових здобутків юридичного факультету варто віднести аспірантуру, яка готує здобувачів третього рівня вищої освіти доктора філософії (PhD) за спеціальністю 293 Міжнародне право та спеціальністю 081 Право за такими профілями: історико-теоретичний; конституційно-правовий; цивільно-правовий; адміністративно-правовий; кримінально-правовий; кримінальний процесуальний та криміналістичний

Двічі на рік видається Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Право».

Традиційною формою студентської науково-дослідної роботи на факультеті є науковий гурток. Наразі діють такі гуртки: з адміністративного права, з історії держави і права, з конституційного і муніципального права, з кримінально-правових дисциплін, з міжнародного права, Школа приватного права. Під час роботи наукових гуртків обговорюються нагальні теоретичні та практичні питання юридичної науки та професії в цілому.

Здійснюється наукова діяльність викладачів і студентів факультету згідно із затвердженим планом наукових досліджень у межах єдиної теми «Принцип верховенства права як основа формування правової держави і громадянського суспільства».

Щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції, круглі столи, науково-методичні семінари, дебати.