Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна Серія "Право"

Вимоги щодо оформлення і змісту статей

Приклад оформлення бібліографії

Електронні варінти Вісника

Останні випуски на платформі «Наукова періодика Каразінского університету»

Редакційна колегія:Для юристів, науковців і практичних працівників, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасними актуальними питаннями теорії та практики юридичної науки.

Голова:

Кагановська Т. Є., доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Заслужений юрист України, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0002-4427-2038

Заступники голови:

Головко О.М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0001-8969-3517

Пашков В. М., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, http://orcid.org/0000-0001-9489-7768

Гавриленко О. А., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0001-5554-4919

Користін О. Є., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора ДНДІ МВС України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-9056-5475

Сироїд Т. Л., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0002-8165-4078

Ахмедшин Р. Л., доктор юридичних наук, професор, професор, професор кафедри криміналістики Томського державного університету, РФ, ResearcherID: O-8385-2014

Россiхіна Г. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0001-8436-049X

Йонца М., доктор хабілітований, професор, завідувач кафедри римського права Люблінського Католицького університету імені Івана Павла ІІ, Польща, https://orcid.org/0000-0003-4982-8936

Даньшин М. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової роботи Військово-юридичного Інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна, https://orcid.org/0000-0003-3465-5219

Храмцов О. М., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, http://orcid.org/0000-0003-0137-2626

Житний О. О., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0003-0795-626X

Серьогін В. О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного і муніципального права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0002-1973-9310

Лук’янець Д. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0003-1770-9027

Мічурін Є.О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0003-4283-4604.

Відповідальний редактор:

Слінько Д. С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0001-7793-3667

Адреса редколегії:

Юридичний факультет, ХНУ імені В. Н. Каразіна,
майдан Свободи 6, м. Харків, Україна, 61022
електронна адреса: lawbulletin@karazin.ua, HNU_vesnik@ukr.net
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО» включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук (Постанова президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.)

Статті пройшли подвійне сліпе рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24005-13845Р від 19.06.2019