Керівництво Наукового товариства

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Голова наукового товариства –

к.ю.н., доц. Градова Юлія Володимирівна

Заступниця голови наукового товариства –

аспірантка Панюкова Дарина

Заступниця голови наукового товариства –

студентка групи ЮП-52 Артамонова Марія