НМК Перший (бакалаврський) рівень ККПД

Спеціальність 081 Право:

Робоча програма навчальної дисципліни Кримінальне право. Загальна частина

Робоча програма навчальної дисципліни Кримінальне право. Особлива частина

Робоча програма навчальної дисципліни Кримінальний процес

Робоча програма навчальної дисципліни Захист і представництво у кримінальному процесі

Робоча програма навчальної дисципліни Судові та правоохоронні органи України

Робоча програма навчальної дисципліни Організація безпеки бізнесу

Робоча програма навчальної дисципліни Кримінально-правова кваліфікація

Робоча програма навчальної дисципліни Кримінально-виконавче право

Робоча програма навчальної дисципліни Кримінологія

Робоча програма навчальної дисципліни Криміналістика

Робоча програма навчальної дисципліни Методика розслідування окремих видів злочинів

Робоча програма навчальної дисципліни Кримінальна політика ЄС

Робоча програма навчальної дисципліни Застосування заходів кримінально-правового характеру

Робоча програма навчальної дисципліни Юридична техніка

Робоча програма Навчальної практики (денна форма)

Робоча програма Навчальної практики (заочна форма)

Робоча програма Виробничої практики (денна форма)

Робоча програма Виробничої практики (заочна форма)

Наскрізна програма практики (денна форма)

Наскрізна програма практики (заочна форма)

Спеціальність 293 Міжнародне право:

Робоча програма навчальної дисципліни Кримінальне право

Робоча програма навчальної дисципліни Кримінальний процес

Course syllabus Criminal law

Course syllabus Criminal Procedural law

Спеціальність 102 Хімія:

Робоча програма навчальної дисципліни Криміналістика та судова експертиза