НАУКОВА ШКОЛА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Наукова школа кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в своєму розвитку рухається в спільному напрямку з харківськими школами кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого, кримінального процесуального права й криміналістики зі збереженням при цьому традицій дослідження проблем злочинності і боротьби з нею, закладених фахівцями Харківського імператорського університету.

Розбудова даної школи в сучасний період вітчизняної історії пов’язана передусім з ім’ям видатного представника української науки кримінального й кримінально-виконавчого права, доктора юридичних наук, професора В. М. Трубникова. Він першим ґрунтовно розробив теорію соціальної адаптації осіб, звільнених від відбування покарання. Доробки й ідеї цього фахівця було враховано в законопроекті, взятому Верховною Радою України за основу при прийнятті нового (2003 р.) Кримінально-виконавчого кодексу України. Уперше в науці кримінального права В.М. Трубников розробив теорію нового універсального поняття об’єкта злочину, систему заходів кримінально-правового впливу замість системи кримінальних покарань відносно неповнолітніх.

Починаючи з 2016 року наукову школу кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна очолює доктор юридичних наук, професор О.О. Житний, який у своїх численних працях досліджує проблеми кримінального права України в міжнародно-правовому вимірі та забезпечення міжнародно-правової відповідності національного законодавства про кримінальну відповідальність. У рамках зазначеної проблематики вивчаються питання удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність згідно із міжнародно-правовими стандартами, боротьби з міжнародними злочинами та злочинами міжнародного характеру, міжнародного кримінального права. До сфери наукових інтересів О.О. Житного входять також теоретичні проблеми кримінальної відповідальності й звільнення від неї, темпоральні й просторові властивості закону про кримінальну відповідальність, практика кримінально-правової охорони, міжгалузеві й міжсистемні зв’язки кримінального права України. Він є автором близько 200 наукових праць з кримінального права та кримінології.

Численні наукові доробки, присвячені дослідженню окремих теоретико-методологічних основ криміналістичної науки, зокрема природи, предмета та місця криміналістики у системі сучасного наукового знання; вивчення взаємопроникнення криміналістики та теорії оперативно-розшукової діяльності, належать доктору юридичних наук, професору М. В. Даньшину. Його основні наукові праці присвячено питанням визначення тенденцій та новітніх завдань криміналістичної науки в сучасних умовах протидії злочинності. До кола наукових інтересів М.В. Даньшина належать: місце криміналістики у системі наукового знання; проблематика криміналістики як навчальної дисципліни у системі навчального процесу; зв’язок криміналістичної тактики і методики розслідування злочинів; психологія оперативно-розшукової та процесуальної діяльності; проблеми кримінальної і пенітенціарної психології; соціологія правового конфлікту; питання соціологічного знання в теоретичному правознавстві. Він є автором понад 250 публікацій з питань кримінально-процесуального права, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності, соціології та психології злочинності.

Доктор юридичних наук, професор О. М. Храмцов упродовж тривалого часудосліджує теоретичні та практичні проблеми кримінально-правового та кримінологічного забезпечення охорони особи від насильства. Ним створена цілісна концепція протидії кримінальному насильству кримінально-правовими та кримінологічними заходами. Особлива увага приділяється саме кримінальному психічному насильству і заходам його протидії. Наголошується на тому, що протидія таким злочинам повинна носити саме комплексний характер, який характеризується одночасним застосуванням кримінально-правових та кримінологічних заходів. До сфери наукових інтересів О.М. Храмцова також належить теоретичні й практичні проблеми кримінологічної політики, кримінологічні засади законодавства про кримінальну відповідальність, кримінально-правове та кримінологічне забезпечення протидії насильницькій злочинності. Він є автором більш як 120 наукових праць з кримінального права та кримінології.

Сферою наукових інтересівдоктора юридичних наук, доцента Д.С. Слінька єдослідження проблем кримінального і кримінально-процесуального права щодо досягнення консенсусу у кримінальному судочинстві, питань правової регламентації звільнення від кримінальної відповідальності. Він є автором більш як 70 наукових праць із кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права.

Доктор юридичних наук, доцент О.П. Шайтуро досліджує проблеми методики розслідування злочинів у медичній сфері, а також проблеми діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності. Вона є автором близько 70 наукових праць з кримінального права.

Перспективним напрямком наукових досліджень представників школи кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна є проблеми гуманізації кримінального та кримінально-процесуального законодавства України, приведення його у відповідність із міжнародними та європейськими стандартами.