Інформація про аспірантів

Галузь знань: 08-Право

Спеціальність: 081-Право

Напрям підготовки 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

ПІБ аспіранта

Рік вступу

Форма навчання

Тема дисертації, дата її затвердження вченою радою

ПІБ наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання

Шевченко Олександр Вікторович

2017

Заочна

Нормативно-правове закріплення російської імперської політики на українських землях (ХVIII – початок ХХ ст.)

Головко О.М.,

д.ю.н., проф.

Голубченко Аліна Вячеславівна

2019

Заочна

Дискримінація у правовому регулюванні: загальнотеоретична характеристика

(19.11.2019)

Головко О.М.,

д.ю.н., проф.

Жук Олександр Євгенійович

2020

Денна

Інновації у правовій системі суспільства: загальнотеоретичний аспект

(протокол № 5 від 30.11.2020)

Передерій О.С.

к.ю.н., доц.

Мицавка Юрій Юрійович

2020

Денна

Правові помилки в судочинстві: загальнотеоретична характеристика

(протокол № 5 від 30.11.2020)

Головко О.М.,

д.ю.н., проф.

Рудень Дмитро Сергійович

2017

Заочна

Конституційні цінності в умовах формування України як правової держави

(16.11.2017)

Григоренко Є.І.,

д.ю.н., проф.

Напрям підготовки 12.00.02-конституційне право; муніципальне право

Рудень Дмитро Сергійович

2017

Заочна

Конституційні цінності в умовах формування України як правової держави

(16.11.2017)

Григоренко Є.І.,

д.ю.н., проф.

Гордіюк Сергій Анатолійович

2017

Заочна

Конституційно-правове регулювання духовно-культурних відносин в Україні

(19.10.2017)

Серьогін В.О.,

д.ю.н., проф.

Роскошний Ілля Валерійович

2017

Заочна

Конституційно-правові засади взаємодії людини і держави в умовах інформаційного суспільства (19.10.2017)

Серьогін В.О.,

д.ю.н., проф.

Афоніна Ольга Володимирівна

2018

Заочна

Конституційно-правові форми політичної активності громадян, що реалізуються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій

Воронов М.М.,

к.ю.н., доц.

Привалов Ігор

Олегович

2019

Заочна

Конституційно-правові основи взаємодії органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства в Україні (19.11.2019)

Воронов М.М.,

к.ю.н., доц.

Ганжук Олексій Андрійович

2020

Заочна

Конституційно-правові засади демократії участі на муніципальному рівні в Україні

(протокол № 5 від 30.11.2020)

Воронов М.М.,

к.ю.н., доц.

Олійник Ярослава Валеріївна

2020

Заочна

Конституційно-правові засади інноваційного розвитку місцевого самоврядування в Україні (протокол № 5 від 30.11.2020)

Серьогін В.О.,

д.ю.н., проф.

Пустовалова Інна Сергіївна

2020

Заочна

Економічний вимір конституції

(протокол № 5 від 30.11.2020)

Серьогін В.О.,

д.ю.н., проф.

Сергієнко Катерина Сергіївна

2020

Заочна

Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я в Україні (протокол № 5 від 30.11.2020)

Воронов М.М.,

к.ю.н., доц.

Напрям підготовки 12.00.03-цивільне право і цивільний процес;сімейне право;міжнародне приватне право

Бало Світлана Олександрівна

2018

Заочна

Акти органів державної влади як підстави виникнення цивільних прав та обов’язків

(24.10.2018)

Бервено С.М.,

д.ю.н., проф.

Косєй Тетяна Михайлівна

2020

Заочна

Правове регулювання кредитних зобов’язань в Україні

(протокол № 5 від 30.11.2020)

Бервено С.М.,

д.ю.н., проф.

Напрям підготовки 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Танчик О.М.

2017

Заочна

Адміністративно-правові основи застосування санкцій до юридичних осіб

(16.11.2017)

Лук’янець Д.М.,

д.ю.н., проф.

Гусейнов Ільгар Вугар огли

2018

Денна

Теоретичні аспекти механізму реалізації норм фінансового права

(24.10.2018)

Россіхіна Г.В.,

д.ю.н., проф.

Рожнова Олександра Вячеславівна

2018

Заочна

Медіація у податкових спорах: правова природа та інституалізація

(24.10.2018)

Гришина Н.В.,

д.ю.н., проф.

Горбатова Дар’я Ігорівна

2018

Заочна

Адміністративно-правові засади державного регулювання у сфері охорони здоров’я

(24.10.2018)

Кагановська Т.Є.,

д.ю.н., проф.

Калитка Сергій Олександрович

2018

Заочна

Процесуальні форми адміністративного судочинства

(24.10.2018)

Лук’янець Д.М.,

д.ю.н., проф.

Горбік Дар’я Сергіївна

2019

Заочна

Правові засади протидії адміністративним помилкам в Україні

(17.12.2019)

Кагановська Т.Є.,

д.ю.н., проф.

Панюкова Дарина Олександрівна

2019

Денна

Адміністративно-правове регулювання зайнятості в Україні

(19.11.2019)

Кагановська Т.Є.,

д.ю.н., проф.

Залєвський Владислав Едуардович

2019

Денна

Адміністративно-процесуальне регулювання у сфері земельних відносин

(19.11.2019)

Лук’янець Д.М.,

д.ю.н., проф.

Ляпін Клим Едуардович

2019

Заочна

Правове регулювання надання електронних послуг в Україні: стан та перспективи розвитку (17.12.2019)

Россіхіна Г. В.,

д.ю.н., проф.

Коваленко Юлія Сергіївна

2020

Заочна

Адміністративно-правовий механізм запобігання корупції в Збройних Силах України

(протокол № 5 від 30.11.2020)

Ростовська К.В. ,

д.ю.н., доц.

Корж (Семененко) Тетяна Олегівна

2020

Заочна

Адміністративно-правовий механізм забезпечення гендерної рівності в системі органів державної влади України

(протокол № 5 від 30.11.2020)

Кагановська Т.Є.

д.ю.н., проф.

Риндич Дар’я Сергіївна

2020

Заочна

Адміністративно-правовий механізм реалізації загального військового обов’язку в Україні (протокол № 5 від 30.11.2020)

Кагановська Т.Є.,

д.ю.н., проф.

Напрям підготовки 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Терпелюк Євген Володимирович

2017

Заочна

Суб’єктивне ставлення особи до об’єктивних ознак злочину та його кримінально-правове значення (16.11.2017)

Житний О.О.,

д.ю.н., проф.

Малазонія Нателла Годердзіївна

2017

Денна

Медіація в концепції відновного правосуддя

(16.11.2017)

Слінько Д.С.,

д.ю.н., доц.

Пащенко Євген Миколайович

2018

Заочна

Кримінологічна характеристика та запобігання насильницькій злочинності військовослужбовців

(24.10.2018)

Храмцов О.М.,

д.ю.н., проф.

Бегунц Армен

Олегі

2019

Заочна

Імунітети в кримінальному праві України

(19.11.2029)

Житний О.О.,

д.ю.н., проф.

Даниленко Денис Олександрович

2020

Заочна

Насильство в кримінальних правопорушеннях проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (протокол № 5 від 30.11.2020)

Храмцов О.М.,

д.ю.н., проф.

Напрям підготовки 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Обаль Олексій Олексійович

2017

Заочна

Взаємодія правоохоронних, контролюючих та інших органів при розслідуванні економічних злочинів (16.11.2017)

Даньшин М.В.,

д.ю.н., проф.

Таркан О.М.

2017

Заочна

Методика розслідування прийняття обіцянки, пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовими особами органів поліції (16.11.2017)

Даньшин М.В.,

д.ю.н., проф.

Вахрушев Олексій Вячеславович

2017

Заочна

Методика розслідування службової недбалості

(19.10.2017)

Даньшин М.В.,

д.ю.н., проф.

Попов Володимир Юрійович

2018

Заочна

Методика розслідування терористичного акту

(24.10.2018)

Даньшин М.В.,

д.ю.н., проф.

Семененко Денис Володимирович

2018

Заочна

Використання технічних засобів у кримінальному провадженні

(24.10.2018)

Слінько Д.С.,

д.ю.н., доц.

Рибицька Олена Миколаївна

2019

Заочна

Кримінальне провадження в екстериторіальному просторі

(19.11.2019)

Бондаренко О.О.,

к.ю.н., доц.

Сидоренко Дмитро Вадимович

2019

Заочна

Забезпечення прав учасників кримінального провадження під час проведення судової експертизи

(19.11.2019)

Бондаренко О.О.,

к.ю.н., доц.

Мірзабекова Катерина Садирівна

2020

Заочна

Суд присяжних як особливий порядок провадження в Україні

(протокол № 5 від 30.11.2020)

Слінько Д.С.,

д.ю.н., доц.

Галузь знань: 29-Міжнародні відносини

Спеціальність: 293-Міжнародне право

Хаврат Максим Сергійович

2017

Заочна

Правові основи поліцейського співробітництва держав-членів ЄС

(19.10.2017)

Сироїд Т.Л.,

д.ю.н., проф.

Фомін Павло Вікторовимч

2017

Заочна

Внутрішня система правосуддя міжнародних міжурядових організацій

(19.10.2017)

Сироїд Т.Л.,

д.ю.н., проф.

Предибайло Алла Ігорівна

2018

Заочна

Міжнародно-правовий захист осіб похилого віку

(24.10.2018)

Сироїд Т.Л.,

д.ю.н., проф.

Оніщенко Вероніка Вікторівна

2018

Заочна

Міжнародно-правовий захист прав людини у бізнес-сфері

(24.10.2018)

Сироїд Т.Л.,

к.ю.н., доц.

Колесникова Наталя Миколаївна

2018

Заочна

Міжнародно-правовий статус Європейського управління з питань боротьби з шахрайством

(24.10.2018)

Тітов Є.Б.,

к.ю.н., доц.

Шевченко Альона Леонідівна

2018

Заочна

Статус персоналу Міжнародного кримінального суду

(24.10.2018)

Сироїд Т.Л.,

д.ю.н., проф.

Варнавська Кароліна Андріївна

2019

Заочна

Міжнародно-правове регулювання статусу правозахисників

(19.11.2019)

Сироїд Т.Л.,

д.ю.н., проф.

Воєводін Ігор Сергійович

2020

Заочна

Міжнародний організаційно-правовий механізм захисту прав людини в екологічній сфері

(протокол № 5 від 30.11.2020)

Фоміна Л.О.,

к.ю.н.

Пурязданхах Можде

2020

Заочна

Міжнародно-правова регламентація права на здоров’я жінок

(протокол № 5 від 30.11.2020)

Шамраєва В.М.,

д.ю.н., проф.