Докторантура

У 2015 році згідно з Наказами МОН № 1328 та 1329 від 21 грудня 2015 року за спеціальностями 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право відкрита докторантура та спеціалізована вчена рада Д 64.051.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 та 12.00.07.

Відкриття докторантури та спеціалізованої вченої ради Д 64.051.28 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна було забезпечення органічної єдності змісту освіти з практичними потребами юридичної діяльності, яке здійснюється шляхом спрямування фундаментальних та прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження новітніх навчальних методик та технологій, форм і методів здійснення юридичної діяльності, підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, розвитку різних форм наукової співпраці, участі у нормотворчому процесі.