Виховна робота

Одним із найважливіших завдань, яке стоїть сьогодні перед університетом та вищою освітою взагалі, є виховання студентської молоді. Саме тому на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу ще з моменту його створення приділяється дуже велика увага цьому аспекту.

В університеті діють студентські організації та інститут кураторів. На факультеті панує неформальна, дружня атмосфера. Працівники, професорсько-викладацький склад та студенти із першого дня знайомства до випускного та протягом життя несуть в собі частку дружнього братерства міжнародників та туристів.

Положення про організацію позанавчальної роботи зі студентами університету