Вибіркові дисципліни

Студенти, які здобувають вищу освіту на бакалаврському рівні, у третьому, четвертому, п'ятому та шостому семестрах обирають для вивчення по одній міжфакультетській вибірковій дисципліні на семестр.

Обсяг міжфакультетської вибіркової дисципліни становить три кредити (90 годин), підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку.

Попередні списки студентів, які вивчатимуть міжфакультетські дисципліни у другому семестрі 2020/2021 навчальному році

Перелік міжфакультетських дисциплін, що вивчатимуть студенти у другому семестрі 2020/2021 навчального року

Перелік вибіркових компонентів Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право»