Довідник здобувача

Організація освітнього процесу

Пам'ятка студента

Порядок проведення перевірки кваліфікаційних робіт, наукових праць та навчальних видань щодо наявності запозичень

Кодекс цінностей Каразінського університету

Про особливості організації освітнього процесу у 2 семестрі 2020/2021 навчального року

Про зимовий підсумковий контроль та атестації під час карантину

Про строки проведення підсумкового семестрового контролю у першому семестрі 2020/2021 навчальному році

Про визначення місця збору при евакуації (виводі) у разі виникнення надзвичайної ситуації

Про взяття на військовий облік

Алгоритм дій на випадок підозри або захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів вищої освіти та працівників університету

Про проведення студентського моніторингу

Про строки та порядок оплати за гуртожиток

Реалізація права на академічну мобільність

Про вартість проживання у гуртожитках

Умови для навчання осіб з особливими потребами