Склад науково-методичної комісії

Голова комісії – доцент кафедри конституційного і муніципального права, к.ю.н., доцент Г.В. Зубенко;

Заступник голови комісії – заступник декана з наукової роботи, д.ю.н., професор В.О. Серьогін;

Члени комісії:

 • Пахомова І. А. – заступник декана з навчальної роботи, к.ю.н., доцент;
 • Сироїд Т. Л. – завідувач кафедри міжнародного і європейського права; д.ю.н., професор;
 • Головко О.М. - завідувач кафедри державно-правових дисциплін, д.ю.н., професор;
 • Житний О.О. – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, д.ю.н., професор;
 • Воронов М. М. – завідувач кафедри конституційного і муніципального права, к.ю.н., доцент;
 • Устименко О. А. – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін; к.ю.н.;
 • Заник А.В. – доцент кафедри державно-правових дисциплін; к.пед.н., доцент, учений секретар;
 • Слінько Д.С. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, д.ю.н., доцент;
 • Тітов Є.Б. – доцент кафедри міжнародного і європейського права; к.ю.н., доцент;
 • Волощенко О.М. – ст. викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, к.ю.н.;
 • Хабарова Т.В. – ст. викладач кафедри державно-правових дисциплін; к.ю.н.