Кафедра конституційного і муніципального права

Кафедра конституційного і муніципального права є одним зі структурних підрозділів юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що проводить навчальну, навчально-методичну, наукову та навчально-виховну роботу з підготовки фахівців за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право», а також міжфакультетські вибіркові навчальні дисципліни.

З моменту утворення кафедри її очолює кандидат юридичних наук, доцент Марк Миколайович Воронов. Кафедра має високий кадровий потенціал, до складу якого входить шість досвідчених фахівців, зокрема один доктор юридичних наук та п’ять кандидатів юридичних наук.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими пріоритетними напрямами, як: шляхи удосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина; проблеми впровадження конституційної та муніципальної реформ в Україні.

Сьогодні команда кафедри успішно реалізує Модуль програми Erasmus+ JeanMonnet по темі«Європейські стандартимісцевогосамоврядуваннята регіональна політика ЄС»/ «EuropeanStandardsofLocalSelf-GovernmentandEURegionalPolicy» та Модуль програми Erasmus+ JeanMonnet по темі«Конституційне право ЄС/"EU Constitutional Law"».

Кафедра забезпечує викладання низки базових дисциплін та спецкурсів конституційно-правового та муніципально-правового спрямування студентам бакалавріату та магістратури юридичного факультету денної і заочної форм навчання, а також студентам інших факультетів університету під час викладання міжфакультетських дисциплін.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі: «Конституційне право України»; «Конституційне право України (загальна частини); «Конституційне право України (особлива частини); «Актуальні проблеми конституційного права України»; «Державне (конституційне) право зарубіжних країн»; «Конституційне право ЄС»; «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»; «Національні та регіональні механізми захисту прав людини»;«Муніципальне право»; «Сучасні проблеми юридичної науки»; «Конституційно-правові засади зовнішньої політики»; «Міжнародні виборчі стандарти»; «Виборче право»; «Інститути громадянського суспільства»; «Міжнародні стандарти місцевого самоврядування»; «Міжпарламентське співробітництво; «Прецеденти Європейського суду з прав людини»; «Конституція. Держава. Суспільство»; «Захист прав людини в конституційній державі»; «Вступ до права та практики Європейського суду з прав людини»; «Правові засади муніципальної демократії»; «Конституційна юстиція»; «Сучасна конституційно-правова доктрина»; «Конституційно-правове забезпечення недоторканності приватного життя»; «Засади конституційного ладу».

Кафедра працює з метою реалізації положень Статуту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Стратегії розвитку Каразінського університету 2019-2025 роках, інших нормативно-правових актів.


Адреса:

61022, Харків,

майдан Свободи, 6, північний корпус, 4 поверх, к. 433;

cmi_law@karazin.ua