Слінько Дмитро Сергійович

В.о. завідувача кафедри, доктор юридичних наук, доцент.

Освіта:

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою, 2007 рік.

Харківський національний економічний університет (нині Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця) за спеціальністю «Фінанси», 2010 рік.

Захищені дисертації:

2010 р. – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Дисертація на тему: «Стан та перспективи консенсуального провадження в Україні».

2019 р. – доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Дисертація на тему: «Процесуальна економія репресивного впливу в кримінальному провадженні».

Тематика науково-дослідної роботи:

Проблеми кримінального і кримінально-процесуального права, щодо досягнення консенсусу у кримінальному судочинстві, та питання правової регламентації, які стосуються звільнення від кримінальної відповідальності.

Курси, які викладає:

  • Кримінальний процес
  • Порівняльне кримінальне право та процес
  • Кримінально-правові конфлікти та сучасні альтернативні моделі їх вирішення
  • Міжнародні стандарти прав людини у сфері кримінального провадження
  • Суспільство і злочинність на сучасному етапі становлення правової держави в Україні

Корпоративна електрона адреса: d.s.slinko@karazin.ua

Web of Science Researcher ID: ABD-1351-2021. https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/marked/relevance/1

Scopus Author ID: 57226788444. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226788444

Orcid ID: http://orcid.org/0000-0001-7793-3667

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=K9gnuBMAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGQ41PttkQWz2me-bPmc7PVgR2cNMw

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy-Slinko-2

Academia.edu: https://kharkov-ua.academia.edu/DmytroSlinko

Publons: https://publons.com/researcher/3759599/dmytro-slinko/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/?trk=onboarding-landing