Шайтуро Ольга Павлівна

Доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент.

Освіта:

2009 рік - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Захищені дисертації:

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Криміналістична характеристика неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником», спціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: Кримінологічні засади діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності», спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Тематика науково-дослідної роботи:

  • Проблеми методики розслідування злочинів у медичній сфері,
  • Проблеми діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності.

Курси, які викладає:

  • Криміналістика,
  • Методика розслідування окремих видів злочинів,
  • Юридична психологія.

Корпоративна електрона адреса: opshaituro@karazin.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-zS8gB0AAAAJ