Житний Олександр Олександрович

Професор кафедри кримінально-правових дисціплін, доктор юридичних наук, професор.

Освіта:

1997 рік - Університет внутрішніх справ.

Захищені дисертації:

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям».

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Кримінальне право України у міжнародно-правовому вимірі: порівняльний аналіз» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право).

Тематика науково-дослідної роботи:

  • Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності й звільнення від неї;
  • Темпоральні й просторові властивості закону про кримінальну відповідальність;
  • Практика кримінально-правової охорони;
  • Міжгалузеві й міжсистемні зв’язки кримінального права України.

Курси, які викладає:

  • Кримінальне право. Загальна частина,
  • Кримінальне право. Особлива частина,
  • Сучасна кримінально-правова доктрина,
  • Міжнародне кримінальне право.

Корпоративна електрона адреса: oleksandr.zhytnyi@karazin.ua

ORCIDID: https://orcid.org/0000-0003-0795-626X

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Ppkc2YgAAAAJ&hl=uk