Храмцов Олександр Миколайович

Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор.

Директор юридичної клініки «Практико-освітній центр «Юридична допомога» при юридичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Освіта:

1998 рік - Університет внутрішніх справ.

Захищені дисертації:

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Кримінологія вербальної агресії».

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства (теорія та практика)» (спеціальність 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право).

Тематика науково-дослідної роботи:

  • Теоретичні і практичні проблеми кримінологічної політики,
  • Кримінологічні засади законодавства про кримінальну відповідальність,
  • Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення протидії насильницькій злочинності.

Курси, які викладає:

  • Кримінальне право. Загальна частина,
  • Кримінальне право. Особлива частина,
  • Кримінологія,
  • Методологія та методика кримінологічних досліджень,
  • Кримінологічна політика.

Корпоративна електрона адреса: akhramtsov@karazin.ua

ORCIDID: https://orcid.org/0000-0003-0137-2626

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=seuIuQgAAAAJ&hl=uk