Храмцов Олександр Миколайович

Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор.

Освіта:

1998 рік - Університет внутрішніх справ (нині Харківський національний університет внутрішніх справ)за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою.

Захищені дисертації:

2003 р. – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. Дисертація на тему: «Кримінологія вербальної агресії».

2015 р. – доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. Дисертація на тему: «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства (теорія та практика)».

Тематика науково-дослідної роботи:

  • Проблеми кримінально-правового та кримінологічного забезпечення охорони особи від насильницьких кримінальних правопорушень;

  • Теоретичні і практичні проблеми кримінологічної політики;

  • Кримінологічні засади законодавства про кримінальну відповідальність.

Курси, які викладає:

  • Кримінальне право. Загальна частина,

  • Проблеми протидії корупції,

  • Кримінологічна політика,

  • Методика та методологія кримінологічних досліджень,

  • Основи кримінальної політики,

  • Кримінологія,

  • Кримінальне право. Особлива частина.

Корпоративна електрона адреса: akhramtsov@karazin.ua

WebofScienceResearcherID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/33699897

ScopusAuthorID: 57208738103. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208738103

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-0137-2626

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=seuIuQgAAAAJ&hl=uk

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olexandr_Khramtsov

Academia.edu: https://independent.academia.edu/OleksandrKhramtsov

Publons: https://publons.com/researcher/4805664/oleksandr-khramtsov/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/oleksandr-khramtsov-02a617226/