Харченко Вадим Борисович

Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Освіта:

1990 - Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського.

Захищені дисертації:

У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав».

У 2011 році — докторську дисертацію за темою «Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законодавством», спеціальність 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Тематика науково-дослідної роботи:

  • Проблеми кримінально-правової охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності та ІТ злочинності,
  • Підвищення ефективності протидії наведеним посяганням.

Курси, які викладає:

  • Кримінальне право. Особлива частина.

Корпоративна електрона адреса: v438099@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9FCpFy4AAAAJ&hl=ru