Харченко Вадим Борисович

Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор.

Освіта:

1990 - Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського (натепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист».

Захищені дисертації:

У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право за темою «Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав».

У 2011 році захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право за темою «Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законодавством».

Тематика науково-дослідної роботи:

  • Проблеми кримінально-правової охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності та ІТ злочинності,
  • Підвищення ефективності протидії наведеним посяганням.

Курси, які викладає:

  • Кримінальне право. Особлива частина,
  • Кримінально-правова кваліфікація.

Корпоративна електрона адреса: vadim-kharchenko@ukr.net

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9FCpFy4AAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2412-7909