Гавриленко Олександр Анатолійович

Заступник декана з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор.

Освіта:

Харківський державний університет (нині ХНУ імені В.Н. Каразіна), 1988 р.

Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», 2000 р.

Захищені дисертації:

 • 1994 р. – кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія громадських рухів і політичних партій. Дисертація на тему: «М.Л. Рухимович: особистість, політик, господарський діяч».

 • 2011 р. – доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. «Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор’ї (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.)».

Тематика науково-дослідної роботи:

 • становлення та розвиток права на теренах України у добу античності та середньовіччя;
 • поліцейське (адміністративне) право в українських губерніях Російської імперії (кінець XVIII – поч. XX ст.);
 • держава і право УСРР у добу раннього тоталітаризму (20-ті рр. XX ст.);
 • історико-правове джерелознавство;
 • юридична біографістика;
 • історія міжнародного права.

Курси, які викладає:

 • Історія дипломатії
 • Актуальні питання міжнародного права
 • Міжнародне гуманітарне право
 • Методологія та організація наук досліджень
 • Історія міжнародного права

Корпоративна електрона адреса: o.gavrylenko@karazin.ua

ORCIDID: https://orcid.org/0000-0001-5554-4919

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-xI1xywAAAAJ&hl=uk

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Gavrylenko

Academia.edu: https://kharkov-ua.academia.edu/OleksandrGavrylenko

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211967314

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1807263/oleksandr-a-havrylenko/