Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільно-правових дисциплін є структурним підрозділом юридичного факультету, що організовує і здійснює на високому рівні навчальну і науково-методичну роботу зі спеціальності «Правознавство», виховну роботу серед студентів, наукові дослідження за профілем кафедри, підготовку науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової і педагогічної кваліфікації.

Кафедру було утворено згідно з рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, протокол № 9 від 24 червня 2005 р. Завідувач кафедри кандидат юридичних наук, доцент Устименко Олена Анатоліївна.

До науково-педагогічного складу кафедри входять 3 доктори юридичних наук (з них 1 Заслужений юрист України) та 9 кандидатів юридичних наук.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: "Цивільне право (загальна частина)", "Цивільне право (особлива частина)", "Цивільний процес", "Сімейне право", "Міжнародне приватне право", "Екологічне право", "Господарське право", "Господарський процес", "Корпоративне право" тощо.

Адреса: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 4 поверх, к. 429-а;

civil_law@karazin.ua

тел. (057) 707-50-65.