Кафедра державно-правових дисциплін

Кафедра державно-правових дисциплін є основним базовим структурним підрозділом юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність зі спеціальності «Право» і здійснює науково-дослідну діяльність за цим напрямом.

Кафедра державно-правових дисциплін створена згідно до наказу № 0202-1/087 від 28.05.2004 року. Головним завданням кафедри державно-правових є організація і здійснення на високому рівні навчальної і науково-методичної роботи зі спеціальності «Право», виховної роботи серед студентів, наукових досліджень за профілем кафедри державно-правових дисциплін, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової і педагогічної кваліфікації.

До складу кафедри входять професори, доценти, старші викладачі, викладачі, навчально-допоміжний персонал.

Кафедра має високий кадровий потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, методичної та наукової роботи. До професорсько-викладацького складу кафедри входять 7 докторів юридичних наук, з них 4 професори, 2 Заслужені юристи України; 19 кандидатів юридичних наук, 1 кандидат педагогічних наук, з них 14 доцентів; 5 старших викладачів, 5 викладачів.

Кафедра державно-правових дисциплін здійснює фахову підготовку студентів юридичного факультету та забезпечує викладання загальнообов’язкових курсів на багатьох факультетах університету.

Адреса: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 4 поверх, каб. 426;

тел. (057) 705-08-93.

kdpd@ukr.net