Кафедра кримінально-правових дисциплін

Історія кафедри кримінально-правових дисциплін розпочинається з 2001 року, коли згідно з Наказом ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 0202-4079 від 31.08.2001 року на філософському факультеті було створено кафедру правознавства, діяльність якої частково забезпечувала викладання дисциплін кримінально-правового циклу.

У квітні 2004 року університет отримав ліцензію ДАК Міністерства освіти і науки України на підготовку студентів за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», тому кількість кафедр з правознавчих дисциплін збільшується. Згідно з Наказом ректора № 0202-1/088 від 01 червня 2004 року в університеті створено юридичний факультет, до складу якого включено й кафедру кримінально-правових дисциплін. Її завідувачем було призначено доктора юридичних наук, професора Трубникова Василя Михайловича, який очолював кафедру кримінально-правових дисциплін до серпня 2016 року. З вересня 2016 року на посаду завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету призначено доктора юридичних наук, професора Житного Олександра Олександровича.

Сьогодні кафедра кримінально-правових дисциплін має значний науково-педагогічний потенціал, який забезпечується роботою 6 докторів юридичних наук (М. В. Даньшин, О. О. Житний, Д. С. Слінько, О. П. Шайтуро, В. Б. Харченко, О. М. Храмцов) та 3 кандидатів юридичних наук (О. О. Бондаренко, Г. С. Рибалко, С. С. Терещук).

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін (нормативних та вибіркових):

 • Актуальні питання кримінального права
 • Актуальні проблеми діяльності судових та правоохоронних органів
 • Кваліфікація злочинів
 • Криміналістика
 • Кримінальне право
 • Кримінальне право. Загальна частина
 • Кримінальне право. Особлива частина
 • Кримінальний процес
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінально-правові конфлікти та сучасні альтернативи їх вирішення
 • Кримінологія
 • Методика розслідування окремих видів злочинів
 • Міжнародне кримінальне право
 • Організація безпеки бізнесу
 • Складання кримінально-процесуальних документів
 • Соціологія права
 • Судова медицина та психіатрія
 • Судові експертизи
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Суспільство і злочинність
 • Юридична психологія

Адреса: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, Північний корпус, 4 поверх, к. 432;

тел. (057) 707-54-85.

Електронна пошта: criminal_law@karazin.ua