Практико-освітній центр «Юридична допомога» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Важливим напрямом розвитку юридичної освіти є якісна практична підготовка майбутніх юристів.

Однією з форм такої підготовки є діяльність юридичної клініки «Практико-освітній центр „Юридична допомога“ юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, яку було створено у вересні 2006 року за ініціативb викладачів і студентів юридичного факультету.

Юридична клініка є структурним підрозділом юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, і була створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів.

Діяльність юридичної клініки спрямовано на вирішення загальносоціальної проблеми — усунення правового нігілізму серед населення, надання безоплатного правового захисту прав малозабезпеченим верствам населення, підвищення професійного рівня випускників юридичного факультету, сприяння запровадженню сучасних методів освіти з поєднанням теоретичних напрацювань та практичних навичок з конкретних питань, формування нової ґенерації юристів, орієнтованої на суспільство.

Юридична клініка здійснює свою роботу в таких напрямках:

 • консультування малозабезпечених верств населення;
 • проведення правороз’яснювальної роботи на підприємствах, в установах та організаціях області;
 • проведення конференцій, лекцій, круглих столів, семінарів.

   Юридична клініка запрошує всіх бажаючих до співпраці!

   Наша адреса:

   м. Харків, майдан Свободи, 6, к. 323

   Телефон: +380 (57) 707-50-81