Завальна Жанна Вікторівна

Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор.

Освіта:

Освіта:

1998 - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, спеціальність "Правознавство", рівень вищої освіти - спеціаліст;

2014 - ПВНЗ "Львівський університет бізнесу і права", спеціальність "Фінанси і кредит", рівень вищої освіти - магістр.

Захищені дисертації:

Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.03 Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: "Видавничий договір як вид авторського договору"

Доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації:«Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування».

Тематика науково-дослідної роботи:

  • Договірне регулювання суспільних відносин.
  • Адміністративно-правове регулювання економічної безпеки та банківських відносин.
  • Соціальна травма та правова система.

Курси, які викладає:

  • Сімейне прао;
  • Банківське право;
  • Комерційне право;
  • Міжнародний комерційний арбітраж;
  • Цивільне право (Загальна частина);
  • Цивільне право (Особлива частина).

Корпоративна електрона адреса: zavalna@karazin.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6511-2482

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=N2Y1VMoAAAAJ&hl=uk