Викладачі проєкту "Конституційне право ЄС"

Викладачі проєкту

«Конституційне право ЄС» («EU-Const»)

Марк ВОРОНОВ

завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент, координатор проєкту

Mark Voronov

V.N.Karazin Kharkiv National University, Faculty of Law Kharkiv,

Ukraine, Maydan Svobody 6

Head of Department, Department of Constitutional Law and Municipal Law, Faculty of Law, V.N.Karazin Kharkiv National University

Coordinator of the Jean Monnet Module N°611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE.

markvoronov@karazin.com

Kharkiv-Ukraine

Віталій СЕРЬОГІН

виконуючий обов’язки декана юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор

Vitalii Serohin

V.N.Karazin Kharkiv National University, Faculty of Law Kharkiv,

Professor, Department of Constitutional Law and Municipal Law, Faculty of Law, V.N.Karazin Kharkiv National University

v.a.seryogin@karazin.ua

Kharkiv-Ukraine

Світлана СЕРЬОГІНА

директорка Науково-дослідного інституту державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Svitlana Serohina

Scientific Research Institute of State Building and Local Government,

National Academy of Legal Science of Ukraine

Director of the Scienticfic Research Institute of State Building and Local Government, National Academy of Legal Science of Ukraine

seregina.kharkiv@gmail.com

Kharkiv-Ukraine

Маттіас ГАРТВІГ

старший науковий співробітник Інституту порівняльного публічного та міжнародного права імені Макса Планка (Гейдельберг, Німеччина), доктор права, професор.

Matthias Hartwig

Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law

Dr. jur. Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg.

hartwig@mpil.de

Heidelberg-Germany

Івета РЕЙНХОЛЬДЕ

завідувач кафедри політології Латвійського університету,

факультет соціальних наук, доцент

Iveta Reinholde

University of Latvia, Faculty of Social Sciences,

Associate Professor, Head of Department, Department of Political Science, University of Latvia, Faculty of Social Sciences

Iveta.reinholde@lu.lv; iveta.reinholde@gmail.com

Riga-Latvia

Юлія ГРАДОВА

доцентка кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,, кандидат юридичних наук, доцент

Uliia Hradova

V.N.Karazin Kharkiv National University, Faculty of Law Kharkiv,

Associate Professor, Department of Constitutional Law and Municipal Law, Faculty of Law, V.N.Karazin Kharkiv National University

julia.gradova@karazin.ua

Kharkiv-Ukraine