Викладачі проєкту «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»

Викладачі проєкту

«Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»

"European Standardsof Local Self Government and EU Regional Policy"

№611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE (Грантова Угода № –2019-1872/001-001)

Марк ВОРОНОВ

завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент, координатор проєкту

Mark Voronov

V.N.Karazin Kharkiv National University, Faculty of Law Kharkiv,

Ukraine, Maydan Svobody 6

Head of Department, Department of Constitutional Law and Municipal Law, Faculty of Law, V.N.Karazin Kharkiv National University

Coordinator of the Jean Monnet Module N°611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE.

markvoronov@karazin.com

Kharkiv-Ukraine

Тетяна КАГАНОВСЬКА

Ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, професор кафедри державно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Tetyana Kaganovska

Rector of V.N.Karazin Kharkiv National University

Professor of the Department of State and Legal Disciplines

Honored Lawyer of Ukraine

t.kaganovskaya@karazin.ua

Kharkiv-Ukraine

Віталій СЕРЬОГІН

виконуючий обов’язки декана юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор

Vitalii Serohin

V.N.Karazin Kharkiv National University, Faculty of Law Kharkiv,

Professor, Department of Constitutional Law and Municipal Law, Faculty of Law, V.N.Karazin Kharkiv National University

v.a.seryogin@karazin.ua

Kharkiv-Ukraine

Сабріна РАГОНЕ

доцент кафедра політичних і суспільних наук Болонського Університету

м. Болонья, Італія

Sabrina Ragone

Associate Professor

Department of Political and Social Sciences

Academic discipline: IUS/21 Comparative Public Law

Università di Bologna, Italy

sabrina.ragone2@unibo.it

Bologna - Italy

Джованні БОГГЕРО

доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Туринського університету

м. Турін, Італія

Giovanni Boggero

Assistant Professor of Constitutional Law - Turin Law School

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza - School of Law, Faculty Member

giovanni.boggero@unito.it

Turin - Italy

Світлана СЕРЬОГІНА

директорка Науково-дослідного інституту державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Svitlana Serohina

Scientific Research Institute of State Building and Local Government,

National Academy of Legal Science of Ukraine

Director of the Scienticfic Research Institute of State Building and Local Government, National Academy of Legal Science of Ukraine

seregina.kharkiv@gmail.com

Kharkiv-Ukraine

Аліна ЧЕРВЯЦОВА

доцентка кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент

Alina Cherviatsova

V.N.Karazin Kharkiv National University, Faculty of Law Kharkiv,

Ukraine

Associate Professorof Department, Department of Constitutional Law and Municipal Law, Faculty of Law

alinacherviatsova@karazin.ua

Kharkiv-Ukraine