Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти 293

Освітньо-професійна програма 2017

Освітньо-професійна програма 2018

Освітньо-професійна програма 2019

Освітньо-професійна програма 2020

Освітньо-професійна програма 2021

Educational and Professional Program 2018

Educational and Professional Program 2019

Educational and Professional Program 2020

2017 рік:

2018 рік:

2019 рік:

2020 рік:

2021 рік: