Передерій Олександр Сергійович

Заступник декана по роботі з іноземними студентами,

кандидат юридичних наук, доцент

Освіта:

2005 р. – Харківський національний університет внутрішніх справ

Захищені дисертації:

2009 - «Правовий статус поліції країн континентальної правової сім'ї (загальнотеоретична характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі)»

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Тематика науково-дослідної роботи:

  • Теоретико-правові аспекти європейської інтеграції України
  • Інновації у правовій системі України в аспекті євроінтеграційних процесів
  • Проблематика впровадження стандартів Європейського Союзу у функціонування правової системи України

Курси, які викладає:

  • Теорія держави і права
  • Актуальні питання міжнародного правопорядку
  • Взаємодія України і ЄС за Угодою про асоціацію
  • Правове регулювання сфери юстиції і внутрішніх справ ЄС
  • Правове регулювання соціальної політики в ЄС
  • Засади конституційного ладу

Корпоративна електрона адреса: perederii@karazin.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_articles&hl=uk&imq=Oleksandr+Perederii#

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4898-876X