RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 344

25 жовтня 2020 року

Всеукраїнський круглоглий стіл «Муніципальна реформа в Україні: проблеми і перспективи»

Всеукраїнський круглоглий стіл «Муніципальна реформа в Україні: проблеми і перспективи»

Кафедра конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України запрошує вас взяти участь у роботі Всеукраїнського круглого столу «Муніципальна реформа в Україні: проблеми і перспективи», який присвячений Дню місцевого самоврядування, що проводиться 7 грудня 2020 року у м. Харкові в рамках реалізації проекту Модуль Жана Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» за фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та культури Європейської Комісії ЄС.

До участі в круглому столі запрошуються вчені, практичні працівники, представники органів публічної влади, громадських організацій, а також докторанти, аспіранти, студенти та інші здобувачі вищої освіти.

Круглий стіл має на меті розгорнути всебічну наукову дискусію щодо сучасного стану, проблем і перспектив муніципальної реформи в Україні, а також щодо регіоналізації як однієї з перспективних моделей децентралізації публічної влади в межах європейської інтеграції України.

У межах круглого столу планується розглянути такі питання:

1.Досвід реформування територіальної організації влади та місцевого самоврядування в Україні та поточні результати добровільного об’єднання територіальних громад та укрупнення районів.

2.Протистояння із COVID-19: досвід держав-членів ЄС для України.

3.Проблеми перерозподілу владних повноважень та їх матеріально-фінансового забезпечення в межах муніципальної реформи.

4.Підсумки чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Круглий стіл буде проведено дистанційно, на платформі Google-meet за посиланням https://meet.google.com/nyv-uinp-tgh 7 грудня 2020 року. Початок о 15.30.

Заявки на участь просимо надсилати до «5» грудня 2020 року електронною поштою на адресу v.a.seryogin@karazin.ua.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ:

Адреса для кореспонденції: м. Харків, майдан Свободи 6, м. Харків, 61022, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, юридичний факультет, кафедра конституційного і муніципального права.

Організаційний комітет:

Воронов Марк Миколайович – завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент, керівник робочої групи проекту Модуль Жана Моне, співголова організаційного комітету, +380 (57) 707-50-42;

Серьогіна Світлана Григорівна – директор Науково-дослідного інституту державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, співголова організаційного комітету: +380 (57) 700-36-69;

Серьогін Віталій Олександрович – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, професор кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, член робочої групи проекту Модуль Жана Моне, відповідальний секретар: +380 (67) 931-50-50.

Червяцова Аліна Олегівна – доцент кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент, координатор проекту Модуль Жана Моне, +380 (57) 707-50-42.

Прізвище

____________________________________________

Ім’я

____________________________________________

По батькові

____________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання

____________________________________________

Місце роботи/навчання

____________________________________________

Посада

____________________________________________

Контактний телефон

____________________________________________

E-mail

____________________________________________

Тема виступу

____________________________________________

_________________ ________________________________

Підпис Ініціали та прізвище автора

«14 » листопада 2020 р