RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 440

3 вересня 2020 року

Другий рік реалізації Проєкту ЄС Еразмус+ Модуль Жан Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»

Другий рік реалізації Проєкту ЄС Еразмус+ Модуль Жан Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»

2 вересня 2020 року на юридичному факультеті відбулася презентація Проєкту ЄС Еразмус+ Модуль Жан Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»/‘ European Standards of Local SelfGovernment and EU Regional Policy’ №611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE (Грантова Угода № –2019-1872/001-001). У презентації прийняли участь деканеса юридичного факультету професор Тетяна Кагановська, професор Віталій Серьогін, доцент Марк Воронов, викладачи, студенти, аспиранти факультету. Проект триває другий рік. Планується участь в заняттях 70 студентів 4 курсу юридичного факультету.

Навчальний курс «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС») запроваджений для студентів юридичного факультету спеціальностей 081 Право та 293 Міжнародне право та розрахований на три роки (2020-2022 рр).

Графік проведення лекцій

2020/2021(другий рік)

№ з/п

Тема

Кіль-кість годин

лекцій

1

TetianaKaganovska

Європейське врядування: правовий вимір

1.Європейське врядування як належне врядування (Біла книга Комісії ЄС 2001)

2.Європейське врядування як багаторівневе врядування (Біла книга, Комітет регіонів ЄС, 2009)

3.Європейське врядування і верховенство права.

4.Європейське врядування і права людини

2

4 вересня 2020

2

AlinaCherviatsova

Місцеве самоврядування у багаторівневій системі управління ЄС

2

11 вересня 2020

3

AlinaCherviatsova

Європейські стандарти місцевого самоврядування

2

18 вересня 2020

4

SvetlanaSerehina

RegionalizationandRegionalism: Basic Concepts and Typology

1. Регіон як проміжний рівень територіальної організації публічної влади: поняття, ознаки, види.

2. Регіоналізація як політико-правове явище та процес перерозподілу владних повноважень: поняття, напрямки, види.

3. Регіоналізація і децентралізація: співвідношення понять.

4. Регіоналізм як елемент сучасного конституціоналізму. Європейський і азіатський регіоналізм.

4

25 вересня 2020

02 жовтня 2020

5

TetianaKaganovska

Теорії регіоналізму в сучасних політико-правових дискурсах

1. Теоретичне осмислення регіоналізму в 50-х – 70-х роках ХХ ст. на фоні становлення й поступового розвитку процесів європейської регіональної інтеграції («старий» регіоналізм).

2. Теорія «нового» регіоналізму Б. Хеттне і Ф. Содербаума: передумови виникнення, зміст, особливості.

3. Критика теорії «нового регіоналізму» (Дж. Лаверінг, Дж. Харрісон).

4. Регіоналізм в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: сучасний теоретичний дискурс (теорія кластерів регіонального миру і безпеки, концепція ідентичності в рамках регіональних і глобальних процесів).

5. Компаративний регіоналізм.

4

09

жовтня 2020

16

жовтня 2020

6

VitaliySerehin /SabrinaRagon (Italy)

Сучасні тенденції регіоналізації та їхня роль в європейських інтеграційних процесах

1. Регіоналізація як важливий тренд сучасного світового і європейського розвитку.

2. Підвищення ролі мегаполісів у процесах регіоналізації.

3. Регіоналізація як сучасна тенденція і нова парадигма територіального устрою держав Європи.

4. Регіоналізація і загрози сепаратизму в Європі.

2

23

жовтня 2020

7

SvetlanaSerehina /SabrinaRagon(Italy)

Європейський регіоналізм у контексті розбудови Європейського Союзу

1. Європейський Союз: від інтеграції до регіоналізму.

2. Європейська ініціатива INTERREG: причини розробки, зміст, еволюція.

3. Регіональна влада як суб’єкт політики і публічного врядування в Європейському Союзі.

4. Регіональне представництво в інституційній структурі ЄС.

5. Європейський регіоналізм у контексті регіональної безпеки, подолання територіальних диспропорцій і національно-культурних проблем.

4

30

жовтня 2020

06

листопада 2020

8

VitaliySerehin /GiovaniBorggero(Italy)

Регіональна політика ЄС

1. Регіональна політика ЄС: поняття, сутність, еволюція.

2. Цілі регіональної політики ЄС на період 2014-2020 рр.

3. Принципи регіональної політики ЄС.

4. Політичні актори регіональної політики ЄС. Процес прийняття і реалізації рішень у регіональній політиці ЄС.

5. Питання транскордонного співробітництва у регіональній політиці Європейського Союзу: теоретичний аспект.

4

13

листопада 2020

20

листопада 2020

9

MarkVoronov

Системи і моделі місцевого самоврядування в країнах ЄС

1. Поняття і види систем місцевого самоврядування в країнах ЄС.

2. Англосаксонська система.

3. Континентальна система.

4. Іберійська система.

5. Характеристика моделей місцевого самоврядування в країнах ЄС.

4

27

листопада 2020

04 грудня 2020

10

MarkVoronov

Реалізація регіональної політики ЄС в процесі реформування систем врядування держав-членів

1.Деволюція: регіоналізація по-британськи

2.Регіоналізм і децентралізація: досвід Франції

3.Регіоналізм і федералізм (на прикладі ФРН і Швейцарії)

4.Регіоналістська модель унітарної держави (на прикладі Іспанії та Італії)

5.Регіоналізація в умовах демократичного транзиту (на прикладі Польщі, Угорщини і Чехії)

6.Регіоналізація на пострадянському просторі: досвід держав Балтії

4

11

грудня

2020

17 грудня

2020

11

Mark Voronov

Регіоналізація в контексті «європеїзації» України

1. Роль і місце європейських стандартів для організації вітчизняної системи регіонального управління.

2. Імплементація Європейської хартії місцевого самоврядування в національне законодавство України.

3. Становлення і розвиток системи місцевого самоврядування в Україні.

4. Децентралізація влади на сучасному етапі державотворення.

5. Муніципальна реформа в Україні.

4

18 грудня 2020

24 грудня 2020

Загалом

36