RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 239

4 червня 2021 року

Інформація про хід виконання Модуля Жана Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»

Інформація про хід виконання Модуля Жана Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»

Інформуємо про хід виконання заходів другого року реалізації Проекту 2020/2021 н.р. Модуля Жана МонеErasmus+ ProgrammeoftheEuropeanUnion «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»/ «European Standards of Local Self-Government and EU Regional Policy» 2019-2022 рр. (номер проекту 611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE. Грантова угода 2019-1872/001-001).

Структура курсу включає 11 тем, присвячених європейським стандартам місцевового самоврядування та регіональній політиці ЄС, які були розглянуті на лекціях та під час семінарських занять. Лекції призначені для всього курсу студентів; семінари – для кожної навчальної групи студентів окремо.

В період з 1 вересня по 30 грудня 2020 року для чотирьох груп, в яких навчалося 70 студентів 4 курсу юридичного факультету спеціальностей «Право» і «Міжнародне право», було прочитано 18 лекцій та проведено 12 семінарських занять.

Навчальну дисципліну внесено до навчального плану підготовки студентів 4 курсу юридичного факультету (Право - 081; Міжнародне право – 082).

Навчальні матеріали до курсу розміщені у GoogleClassroom навчальної дисципліни. Оперативна комунікація зі студентами та викладачами здійснювалася за допомогою групи у Telegram. Читання лекцій та проведення семінарських занять здійснювалося на платформах – ZOOM, MEET.

Лекторами виступили:

1.Професор Т. Кагановська, декан юридичного факультету.

2.Професор С. Серьогіна, директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

3.Професор В. Серьогін, професор кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

4.Доцент М. Воронов, завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

5.Доцент А. Червяцова, доцент кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

6.Професор С. Рагоне, професор кафедри порівняльного публічного права юридичного факультету Болонського Університету (Італія).

7.Професор Д. Боггеро, професор конституційного права юридичного факультету Туринського Університету (Італія).

Структура курсу:

№ з/п

Тема

Кіль-кість годин

(л+с)

1

Європейське врядування: правовий вимірлектор професор Т. Кагановська

2+2

2

Місцеве самоврядування у багаторівневій системі управління ЄС – лектор доцент А. Червяцова

2+2

3

Європейські стандарти місцевого самоврядування – лектор доцент А. Червяцова

2+2

4

Регіоналізація та регіоналізм: основні концепції та види - лектор професор С. Серьогіна

4+2

5

Теорії регіоналізму в сучасних політико-правових дискурсах - лектор професор Т. Кагановська

4+2

6

Сучасні тенденції регіоналізації та їхня роль в європейських інтеграційних процесах лектор професор В. Серьогін

2+2

7

Європейський регіоналізм у контексті розбудови Європейського Союзу – лектор професор С. Серьогіна

4+2

8

Регіональна політика ЄС – лектор професор С. Рагоне (Італія)

4+2

9

Системи і моделі місцевого самоврядування в країнах ЄС – лектор доцент М. Воронов

4+2

10

Реалізація регіональної політики ЄС в процесі реформування систем врядування держав-членів – лектори доцент М. Воронов та професор Д. Боггеро

4+4

11

Регіоналізація в контексті «європеїзації» України – лектор доцент М. Воронов

4+2

Загалом

60 (36+24)

Відкриті лекції. Професор Сабріна Рагоне прочитала відкриту лекцію на тему «Регіональна політика ЄС». Професор Джованни Боггеро прочитав відкриту лекцію на тему «Реалізація регіональної політики ЄС в процесі реформування систем врядування держав-членів».

2. Наукова діяльність в рамках реалізації Модуля.

2.1.Всеукраїнський круглий стіл «Муніципальна реформа в Україні: проблеми і перспективи» від 7 грудня 2020 року.

7 грудня 2020 року в межах реалізації проєкту Модуля Жана МонеErasmus+ ProgrammeoftheEuropeanUnion«Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»(номер проєкту 611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) кафедра конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України провели Всеукраїнський круглий стіл «Муніципальна реформа в Україні: проблеми і перспективи», який присвячений Дню місцевого самоврядування в Україні за фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та культури Європейської Комісії ЄС.

В роботі круглого столу взяли участь 35 вчених, практичних працівників, представників органів публічної влади, громадських організацій, а також докторанти, аспіранти, студенти та інші здобувачі вищої освіти. Круглий стіл мав на меті розгорнути всебічну наукову дискусію щодо сучасного стану, проблем і перспектив муніципальної реформи в Україні, а також щодо регіоналізації як однієї з перспективних моделей децентралізації публічної влади в межах європейської інтеграції України.

У межах круглого столу були розглянуті такі питання: 1. Досвід реформування територіальної організації влади та місцевого самоврядування в Україні та поточні результати добровільного об’єднання територіальних громад та укрупнення районів. 2. Протистояння із COVID-19: досвід держав-членів ЄС для України. 3. Проблеми перерозподілу владних повноважень та їх матеріально-фінансового забезпечення в межах муніципальної реформи. 4. Підсумки чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

2.2.Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України» від 23 квітня 2021 року.

23 квітня 2021 року в межах реалізації проєкту Модуля Жана МонеErasmus+ ProgrammeoftheEuropeanUnion«Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»(номер проєкту 611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) за фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та культури Європейської Комісії ЄСна юридичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна відбулася міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України». З огляду на запроваджений в Україні карантин конференція відбулася заочному форматі. У роботі конференції взяли участь понад 80 фахівців, у тому числі 17 докторів та 58 кандидатів наук з більш як 20 навчальних і наукових закладів України, а також посадові особи місцевого самоврядування, молоді науковці. Робота конференції здійснювалася за шістьма тематичними напрямами: «Регіоналізація в європейському політико-правовому дискурсі: «старий» і «новий» регіоналізм», «Конституційно-правові засади регіоналізації», «Регіоналізація як форма децентралізації: досвід країн ЄС», «Регіоналізація як перспективний напрямок децентралізації в Україні», «Проблеми перерозподілу владних повноважень та їх матеріально-фінансового забезпечення в межах регіоналізації», «Вплив регіоналізації на систему міжнародного та національного права: галузеві аспекти».

Учасники конференції висловили своє бачення регіоналізації в межах розпочатої в Україні реформи щодо децентралізації, обговорили її зміст та основні напрямки з урахуванням регіональної політики ЄС та досвіду держав-членів цього інтеграційного утворення. Матеріали конференції буде опубліковано у збірнику тез та оприлюднено в репозитарії ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Повна інформація щодо реалізації проекту розміщено на сайті юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (http://law.karazin.ua).

Слід зазначити, що всі заходи, які передбачені, програмою Модуля виконані у повному обсязі.

Координатор проекту

доцент Марк Воронов,

завідувач кафедри конституційного і муніципального права

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

markvoronov@karazin.ua