RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 73

13 грудня 2022 року

Засідання наукового гуртка з кримінального права 9 грудня 2022 рік

Засідання наукового гуртка з кримінального права 9 грудня 2022 рік

9 грудня 2022 року з використанням платформи ZOOM на базі кафедри кримінально-правових дисциплін було проведено чергове засідання студентського наукового гуртка з кримінального права під керівництвом в.о. завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін к.ю.н., доцента Рибалко Г.С. Участь у роботі гуртка прийняли викладачі кафедри, та студенти 2-го та 3-го курсу юридичного факультету.

Метою обговорення стали наукові методи пізнання, щодо освоєння студентами майбутньої професії шляхом інтеграції змісту науково-дослідної роботи студентів на всіх етапах із фаховою підготовкою. Адже, оволодіння студентами досвіду науково-дослідної діяльності, розкриття їх творчого потенціалу є передумовою підготовки якісно нового типу фахівця-правника, що володіє інноваційним стилем мислення, здатного самостійно вирішувати дослідницькі та професійні питання. Творчого та цілеспрямованого фахівця, що вирізняється оригінальним мисленням і високоефективним підходом до вирішення професійних завдань.

З науковими доповідями виступили студенти 2-го курсу юридичного факультету:

Бортник Анна на тему «Кримінальна політика в сфері протидії злочинності неповнолітніх» науковий керівник д.ю.н. професор Храмцов О.М., та Анан’єв Іван не тему «Кримінальна політика у сфері інформаційних війн як всередині держави, так і за її межами» науковий керівник д.ю.н. професор Храмцов О.М. Доповіді, супроводжувались актуальними та інформативними презентаційними матеріалами, які стали свідченням набуття ними професійних якостей і навичок здійснення наукових досліджень.

Під час засідання студенти активно дискутували, обмінювалися думками, висловлювали власні погляди на питання, що розглядалися.

Наприкінці заходу було підведено підсумки.