RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 215

3 лютого 2021 року

02 лютого 2021 року відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Пащенка Євгена Миколайовича

 02 лютого 2021 року відбувся фаховий семінар для апробації дисертації Пащенка Євгена Миколайовича

02 лютого 2021 року об 11-00 на кафедрі кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбувся фаховий семінар для апробації дисертації аспіранта кафедри кримінально-правових дисциплін Пащенка Євгена Миколайовича за темою дослідження: «Кримінологічна характеристика та запобігання насильницькій злочинності військовослужбовців».

02 лютого 2021 року об 11-00 на кафедрі кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбувся фаховий семінар для апробації дисертації аспіранта кафедри кримінально-правових дисциплін Пащенка Євгена Миколайовича за темою дослідження: «Кримінологічна характеристика та запобігання насильницькій злочинності військовослужбовців».

Члени кафедри заслухали наукову доповідь аспіранта кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Євгена Миколайовича Пащенка, який доповів основні положення своєї дисертаційної роботи, закцентував увагу на актуальності, науковій новизні, практичній цінності, використанні результатів дисертації.

З доповідями виступили науковий керівник Є.М.Пащенка д.ю.н., проф.Храмцов О.М., рецензенти - д.ю.н., проф.Житний О.О., д.ю.н., доц.Шайтуро О.П., у обговоренні взяли участь члени кафедри.

Враховуючи високий рівень виконаних досліджень, а також актуальність теми роботи, наукову новизну результатів та їх наукове і практичне значення, на фаховому семінарі кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна було рекомендовано дисертацію Є. М. Пащенка «Кримінологічна характеристика та запобігання насильницькій злочинності військовослужбовців» до захисту в спеціалізованій вченій раді для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 - Право з галузі знань 08 - Право.