RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 282

6 грудня 2021 року

Засідання наукового семінару кафедри міжнародного і європейського права 8 грудня 2021 р.

Засідання наукового семінару кафедри міжнародного і європейського права 8 грудня 2021 р.

8 грудня 2021 р. о 15.10 відбудеться засідання наукового семінару кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна спільно з кафедрою конституційного і міжнародного і права Харківського національного університету внутрішніх справ, приурочене до Міжнародного дня прав людини, який відзначається відповідно до резолюції ГА ООН від 4 грудня 1950 р. щорічно.

10 грудня в 1948 р. Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй було прийнято Загальну декларацію прав людини. Цей міжнародно-правовий документ проголосив невід’ємне й обов'язкове дотримання широкого кола громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людини. Всі його статті базуються на визнанні гідності всіх людей, рівності їхніх прав, що є необхідною передумовою свободи, справедливості та загального миру.

Декларація проголошує, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за ознаками статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних переконань, національного або соціального походження, майнового стану. Серед проголошених прав найважливішими є такі: рівність усіх перед законом, презумпція невинності, недоторканність особи, недопустимість неправомірного втручання в особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність житла, честь і репутацію людини, право на політичну діяльність, працю та захист від безробіття, на власність, відпочинок, освіту, соціальне забезпечення, право виїзду зі своєї країни та безперешкодного повернення до неї, право на свободу переконань і вільне їх поширення.

Положення Декларації становлять правову основу для стандартів, прийнятих Радою Європи, та для удосконалення національних правових систем, які гарантують неухильне й послідовне дотримання прав людини. Розділ II Конституції України 1996 зафіксував права, свободи та обов'язки людини і громадянина, які відповідають стандартам декларації та іншим міжнародно-правовим актам. Положення Декларації стали нормами прямої дії для сучасного вітчизняного законодавства.

На засіданні наукового семінару буде виголошено та обговорено доповіді викладачів та аспірантів кафедри з тематики прав людини та інших актуальних питань міжнародного права.