Матеріали до курсів

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВРЯДУВАННЯ: ПРАВОВИЙ ВИМІР

ТЕОРІЇ РЕГІОНАЛІЗМУ В СУЧАСНИХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ДИСКУРСАХ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Local (self)-government in the multy- level system of the EU governing

European Standards of Local Self-Government

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

EU Regional Policy and Regionalism in the EU

РЕГІОНАЛІЗМ І РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТИПОЛОГІЯ

Посібник до семінарських занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС"

ПРЕЗЕНТАЦІЇ


Опис проекту

Модуль Жан Моне 611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE ‘European Standards of Local Self-Government and EU Regional Policy’/ «Європейські стандарти місцевого самоврядування
та регіональна політика ЄС»
Актуальність
7 лютого 2019 року Верховна Рада України (парламент) внесла зміни до Конституції України, проголосивши курс на Євро-Атлантичну інтеграцію. Конституційні зміни разом з Угодою про асоціацію з ЄС та суспільним запитом на європейську інтеграцію створює необхідність кращого розуміння ЄС та європейського врядування. Крім того, Україна має особливий інтерес у вивченні регіональної політики ЄС, враховуючи поточні спроби удосконалити систему місцевого самоврядування через процес децентралізації, конституційної та муніципальної реформи. У цьому контексті, регіональна політика ЄС, європейські моделі місцевого самоврядування та пошуки моделі оптимального управління, в цілому, європейський досвід у реформуванні органів публічної влади на місцевому рівні, можуть бути корисними для українських реформ.

Курс «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» (далі — EU-RegPol) спрямований на популяризацію європейських цінностей та поширення знань про регіональну політику ЄС — одну з найважливіших сфер діяльності ЄС, що має безпосередній вплив на життя мільонів громадян і наближає концепцію ЄС до простих людей.

EU-RegPol ґрунтується на ідеї, що стратегічна мета України -набуття членства в ЄС не може бути досягнута без імплементації європейських стандартів місцевого самоврядування та гармонізації муніципальної системи з багаторівневим врядуванням та регіональною політикою ЄС.

EU-RegPol є новим курсом для юридичного факультету, буде започаткований у другому семестрі 2019-2020 навчальному році. Курс включає 60 викладацьких годи (36 лекції та 24 семінари).

EU-RegPol є введенням до регіональної політики ЄС, її ключових елементів, приципів та основних понять; курс стимулює інтерес до ЄС та внутрішніх реформ.

Цілі та результати проекту:

‘EU-RegPol’ має на меті:
•визначити теоретичні, історичні, філософські, правові та інституціональні аспекти регіональної політики ЄС (далі — РП ЄС);
•розглянути РП ЄС у правовому та політичному вимірах, дослідити її субєктів, тенденції сучасного розвитку, проблеми та перспективи;
•проаналізувати процес європейської регіоналізації в контексті європейської інтеграції та пошуків оптимальної моделі врядування на різних рівнях — місцевому, національному, регіональному, транснаціональному;
•надати базову інформацію щодо систем та моделей місцевого самоврядування в країнах ЄС, а також різних моделей регіоналізації;
•дослідити ключові проблеми РП ЄС («хороше врядування», демократія, права людини, безпека, співробітництво тощо).

По завершенню курса студенти мають знати: що таке РП ЄС, її цілі, принципи, досягнення та проблеми; основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування та проблеми, пов’язані з їх імплементацією в ЄС та Україні; основні теорії та моделі регіоналізації.

Також вони зможуть: розуміти різні виміри, підґрунтя та наслідки РП ЄС; пояснити сучасні проблеми у сфері РП ЄС; розуміти політичні, соціальні, культурні, правові та економічні проблеми, пов’язані з реформою органів місцевого самоврядування в країнах ЄС та в Україні; оцінювати муніципальну та конституційну реформу в Україні, її проблеми та перспективи в контексті РП ЄС.

План додаткових заходів проекту передбачає конференції (2), круглі столи (3), відкриті лекції (3), зустрічі стосовно викладання дисциплін «європейського циклу» із запрошеними експертами (6).

Крім того, проект передбачає написання підручника, який буде використовуватися у навчальному процесі після завершення проекту.

Проект та цілі програми Жана Моне

Проект ‘EU-RegPol’ відповідає майже всім специфічним цілям Модуля Жана Моне:

сприяє науково-дослідній роботі та першому педагогічному досвіду молодих дослідників, вчених та практиків з питань Європейського союзу: проект розрахований на студентів-бакалаврів останнього року навчання і стимулює їхню наукову діяльність у сфері європейських студій через низку запланованих наукових заходів — дискусії, круглі столи, конференції тощо;

сприяє опублікуванню та поширенню результатів академічних досліджень: фінансові ресурси проекту використовуватимуться для написання та опублікування підручника з регіональної політики ЄС (в Україні — перша публікація такого типу), організації та проведення конференцій та круглих столів та публікації матеріалів за результатами їх проведення;

створює інтерес до Європейського союзу та закладає основу для майбутніх полюсів європейських знань, особливо в країнах-партнерах: європейський вибір — це вибір молодого покоління; курс сприятиме поширенню знань про Європейський союз, його цінності та принципи серед молоді — студентів-бакалаврів;

запроваджує індивідуальні курси зі специфічних питань Європейського союзу, які є актуальними для випускників у їх професійному житті: проект реалізується юридичним факультетом, випускники якого мають бути підготовлені до роботи у державному секторі (національні та місцеві органи публічної влади, дипломатичні установи, міжнародні організації), у приватному секторі (підприємницькі, промислові, консалтингові, неурядові організації), а також в науково-дослідних та аналітичних центрах. Знання структури Європейського союзу, європейських стандартів місцевого самоврядування, процесів європейської регіоналізації та інтеграції, реформування органів місцевого самоврядування будуть корисними у всіх цих сферах, враховуючи імплементацію Угоди про асоціацію, курс на європейську інтеграцію, проголошеного Конституцією України, а також конституційну та муніципальну реформу.

Структура модулю включає 12 тем, присвячених європейським стандартам місцевого самоврядування та регіональній політиці ЄС, які будуть розглянуті на лекціях та під час семінарських занять. Лекції призначені для всього курсу студентів; семінари — для кожної навчальної групи студентів окремо. Протягом першого та третього років у навчальному проекті візьмуть участь 6 навчальних груп; протягом другого року проект охопить 4 навчальні групи.