Ростовська Карина Валеріївна

Доцент кафедри державно-правових дисциплін, доцент, доктор юридичних наук.

Освіта:

У 2007 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Захищені дисертації:

Дисертація на здобуття накового ступеня доктор юридичних наук, диплом ДД №009229 від 26 лютого 2020 р., Атестаційна колегія, рішення № від 26.02.2020, спеціальність (12.00.07) Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Тематика науково-дослідної роботи:

Антикорупційна політика України.

Курси, які викладає:

  • Адміністративне право
  • Митне та міграційне право
  • Адміністративне деліктне право
  • Правознавство

Корпоративна електрона адреса: rostovskaya@karazin.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Ve0YdKUAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6478-9114