Головко Олександр Миколайович

Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, проректор з науково-педагогічної роботи.

Освіта:

1993 – Харківський державний університет, спеціальність «політична історія»;

2004 – Національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство»

Захищені дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (1997 р.) «Харківське міське самоврядування (1893-1917 рр.)» (спеціальність 07.00.01 – Історія України);

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (2006 р.) «Апарат управління державними фінансами Російської імперії в Україні у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.: організаційно-правові засади діяльності»

Тематика науково-дослідної роботи:

Історіософія права і держави, історія права і держави; теорія права.

Курси, які викладає:

  • Актуальні проблеми порівняльного правознавства
  • Проблеми теоретичної юриспруденції
  • Філософія та соціологія права

Корпоративна електрона адреса: angolovko@karazin.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=SmbgDzcAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8137-5944