Бондаренко Олексій Олексійович

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта:

1997 рік - Університет внутрішніх справ, спеціальність – правознавство, кваліфікація спеціаліста – юрист.

Захищені дисертації:

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві України» (спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза).

Тематика науково-дослідної роботи:

  • Процесуальний статус суб’єктів кримінального провадження,
  • Кримінальні процесуальні правовідносини,
  • Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні.

Курси, які викладає:

  • Кримінальний процес,
  • Кримінально виконавче право,
  • Юридична техніка.

Корпоративна електрона адреса: bondarenko_alex7@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6901-7298