RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 83

1 травня 2024 року

Міжнародна науково-практична конференціїя молодих вчених «Права людини в правовій системі ЄС»

Міжнародна науково-практична конференціїя молодих вчених «Права людини в правовій системі ЄС»

26 квітня 2024 року в м. Харкові в рамках реалізації проекту Модуль Жана Моне «Конституційне право ЄС» (Project 101047498-EU-Const) за фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та культури Європейської Комісії ЄС була проведена Міжнародна науково-практична конференціїя молодих вчених «Права людини в правовій системі ЄС».

В роботі конференції взяли участь 122 студенти, аспіранти, докторанти, практичні працівники, представники органів публічної влади та інституцій громадянського суспільства, слухачі Малої академії наук України, представники Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), Ягеллонського університету в Кракові (Республіка Польща).

На пленарному засіданні конференції в форматі онлайн була розгорнута всебічна наукова дискусія щодо сучасного стану прав людини в правовій системі ЄС, загальнотеоретичних та галузевих проблем їх захисту в контексті європейської інтеграції України.

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Принцип дотримання прав людини як базова цінність ЄС.

2. Загальнотеоретичні та історичні аспекти становлення й розвитку прав і свобод людини і громадянина в ЄС та Україні.

3. Забезпечення прав людини в межах національних правових систем держав-членів ЄС.

4. Механізм судового захисту прав людини в ЄС: досвід для України.

5. Стандарти ЄС щодо дотримання та захисту прав і свобод людини й громадянина та їх імплементація в національній правовій системі України.

6. Право ЄС в галузі прав людини як чинник модернізації національного законодавства України.

7. Галузеві проблеми забезпечення прав людини в Україні та державах-членах ЄС

За підсумками наукового заходу заплановано вихід збірнику тез доповідей учасників конференції.

Дисклеймер: “Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them"

Програма конференції тут.