Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студенти університету на рівні академічної групи, курсу, факультету, гуртожитку мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально – виховного процесу, якості освіти, виховання культури студентів, зростання у студентської громади відповідальності та формування активної життєвої позиції.

Пріоритетними напрямками роботи органів студентського самоврядування юридичного факультету є:

 1. сприяння створенню умов для вільного розвитку осіб, які навчаються в університеті, шляхом їх залучення до різноманітних видів творчої діяльності: науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної;
 2. проведення роботи в студентських гуртожитках, участь у поселенні та виселенні осіб, які навчаються, а також сприяння поліпшенню соціально-побутових умов проживання в гуртожитках;
 3. забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються на факультеті, сприяння задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку;
 4. участь в організації дозвілля та відпочинку осіб, які навчаються на факультеті: проведення конкурсів, свят, конференцій, спортивних заходів, дня факультету;
 5. залучення осіб, які навчаються на факультеті, до участі в охороні громадського порядку на території університету та студмістечка;
 6. сприяння пошуку та підтримці талановитих дослідників серед осіб, які навчаються на факультеті, надання їм всебічної допомоги;
 7. сприяння у вирішенні питань працевлаштування випускників та студентів у вільний від навчання час.
Органом студентського самоврядування Юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є Студентська рада та Профбюро.
 • Голова Студентської ради юридичного факультету - Шульгін Володимир, студент 2 курсу.

  Заступник голови Студентської ради факультету - Шушура Єлизавета, студентка 3 курсу.

  Секретар Студентської ради факультету - Худик Василиса, студентка 3 курсу.

 • Очолює Профбюро студент - Шевченко Ігор, його заступник – Грушовець Валерія.