Спеціалізована вчена рада К 64.051.30

Склад спеціалізованої вченої ради К 64.051.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» терміном дії до 31 грудня 2020 року.

  Голова ради:

 • Головко Олександр Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.01.

  Заступник голови:

 • Житний Олександр Олександрович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.08

  Вчений секретар:

 • Передерій Олександр Сергійович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.01.

  Члени ради:

 • Воронова Ізабелла Володимирівна, к.ю.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.01;
 • Васильєв Андрій Анатолійович, к.ю.н., професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.08;
 • Гавриленко Олександр Анатолійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.01;
 • Давиденко Михайло Леонідович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.08;
 • Ємельянов В’ячеслав Павлович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.08;
 • Жук Наталія Анатоліївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.01;
 • Невзоров Ігор Львович, к.ю.н., професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.01;
 • Россіхін Василь Васильович, д.ю.н., професор, проректор, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 12.00.01;
 • Серьогін Віталій Олександрович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.01;
 • Сироїд Тетяна Леонідівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.08;
 • Слінько Дмитро Сергійович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.08;
 • Храмцов Олександр Миколайович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.08;
 • Шинкарьов Юрій Вікторович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 12.00.08.