Спеціалізована вчена рада Д 64.051.28

Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018 № 1412 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком до 31 грудня 2020 року.

  Голова ради:

 • Навроцький Олексій Олексійович, д.ю.н., директор навчально-наукового інституту міжнародної освіти, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.07.

  Заступник голови:

 • Кагановська Тетяна Євгенівна, д.ю.н., професор, декан, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.07.

  Вчений секретар:

 • Устименко Олена Анатоліївна, к.ю.н., доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.03.

  Члени ради:

 • Бервено Сергій Миколайович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.03;
 • Венедіктова Ірина Валентинівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.03.
 • Гусаров Костянтин Володимирович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.03;
 • Жорнокуй Юрій Михайлович, д. ю. н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.03;
 • Завальна Жанна Вікторівна, д. ю. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.03;
 • Лук’янець Дмитро Миколайович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.07;
 • Мічурін Євген Олександрович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.03;
 • Россіхіна Галина Володимирівна, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.07;
 • Серьогін Віталій Олександрович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.03;
 • Сироїд Тетяна Леонідівна, д. ю. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.03;
 • Сліпченко Святослав Олександрович, д. ю. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.03;
 • Солошкіна Ірина Володимирівна, д. ю. н., доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.07;
 • Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, д. ю. н., професор, професор кафедри, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність 12.00.03;
 • Старинський Микола Володимирович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 12.00.07;
 • Стародубцев Андрій Андрійович, д. ю. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 12.00.07;