Даньшин Максим Валерійович

Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор.

Освіта:

1998 рік - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

Захищені дисертації:

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність за темою: «Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці» (2000 р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Місце криміналістики у системі юридичних наук»

Тематика науково-дослідної роботи:

 • Місце криміналістики у системі наукового знання;
 • Проблематика криміналістики як навчальної дисципліни у системі навчального процесу;
 • Зв’язок криміналістичної тактики і методики розслідування злочинів;
 • Психологія оперативно-розшукової та процесуальної діяльності;
 • Проблеми кримінальної і пенітенціарної психології;
 • Соціологія правового конфлікту;
 • Питання соціологічного знання в теоретичному правознавстві.

Курси, які викладає:

 • Криміналістика,
 • Юридична психологія,
 • Соціологія права,
 • Сексуальні злочини: особа жертви та злочинця, алгоритм їх розслідування.

Корпоративна електрона адреса: crime.science@ukr.net

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xDF2CIIAAAAJ&hl=uk