Терещук Сергій Сергійович

Старший викладач, кандидат юридичних наук.

Освіта:

2010 рік - Харківський національний університет внутрішніх справ.

Захищені дисертації:

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Застосування заохочувальних норм особливої частини кримінального права в діяльності органів внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінальне-виконавче право).

Тематика науково-дослідної роботи:

  • Негласні слідчі (розшукові) дії,
  • Кримінальні процесуальні правовідносини,
  • Застосування заохочувальних норм кримінального права,
  • Процесуальні особливості статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

Курси, які викладає:

  • Кримінальне право

Корпоративна електрона адреса: serg.ter@ukr.ne

ORCIDID: https://orcid.org/0000-0002-7263-4155